• วชิรป่าซางเกรียงไกร
    210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

  • วชิรป่าซาง งดรับและให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่
    วชิรป่าซางไม่ทนต่อการทุจริต คอรัปชั่น

  • การแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 72 ปีการศึกษา 2567 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
    การแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 72 ปีการศึกษา 2567 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่มโรงเรียนจังหวัดลำพูน) 26 สิงหาคม พ.ศ. 2567

O5-ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
แสดง QR code แบบวัด EIT ของหน่วยงาน   (ที่ได้รับจาก สพฐ.) ไว้บนหน้าแรกของเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน เพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการ มีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2567

เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2567
ดาวน์โหลดไฟล์


             
website โรงเรียนวชิรป่าซางwebsite สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน         


Facebook ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวชิรป่าซาง


ช่อง YouTube ของโรงเรียน   
          


จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนประจำวัน 1        


จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนประจำวัน 2

ดาวน์โหลดไฟล์


นางสาวจุฑามาศ  นารินคำ
ผู้จัดทำข้อมูล


เข้าดู : 679 ครั้ง