• โรงเรียนวชิรป่าซาง
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • เชิญร่วมทำบุญผ้าป่า วันสถาปนาโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เชิญร่วมทำบุญผ้าป่า วันสถาปนาโรงเรียนวชิรป่าซาง

 • ทำบุญทอดผ้าป่าวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนวชิรป่าซาง
  วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนวชิรป่าซาง 1 กุมภาพันธ์ 2567

 • คิวอาร์โค้ดร่วมบริจาคเงินเพื่อการศึกษา
  ขอเชิญร่วมทำบุญผ้าป่าสามัคคี เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนวชิรป่าซาง วันอังคารที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗

 • รับนักเรียน 2567
  โรงเรียนวชิรป่าซางเปิดรับสมัครนักเรียน ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2567

 • สายบุญหลั่งไหล วันสถาปนาโรงเรียน
  สายบุญหลั่งไหล สู่โรงเรียนวชิรป่าซาง 1 กุมภาพันธ์ 2567 วันสถาปนาโรงเรียน

O1-โครงสร้างสถานศึกษา

โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนวชิรป่าซางแบ่งงานออกเป็น 5 ฝ่าย โดยมีรองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้ควบคุมดูแลการบริหารงานทั้ง 5 ฝ่าย มีผู้อำนวยการเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครอง ชมรมศิษย์เก่าให้การสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน
คลิกโหลดไฟล์


 


เข้าดู : 888 ครั้ง