• วชิรป่าซางเกรียงไกร
    210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

  • วชิรป่าซาง งดรับและให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่
    วชิรป่าซางไม่ทนต่อการทุจริต คอรัปชั่น

  • การแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 72 ปีการศึกษา 2567 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
    การแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 72 ปีการศึกษา 2567 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่มโรงเรียนจังหวัดลำพูน) 26 สิงหาคม พ.ศ. 2567

O1-โครงสร้าง

โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนวชิรป่าซาง มีการแสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน แบ่งงานออกเป็น 5 ฝ่าย โดยมีรองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้ควบคุมดูแลการบริหารงานทั้ง 5 ฝ่าย มีผู้อำนวยการเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครอง ชมรมศิษย์เก่าให้การสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน
คลิกโหลดไฟล์

นายสุรพงษ์  จ๋าก๋าง
ตำแหน่ง ครู คศ.3
ผู้จัดทำข้อมูล


เข้าดู : 1055 ครั้ง