• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

O3-อำนาจหน้าที่

โรงเรียนวชิรป่าซาง มีข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมาย กำหนด
ดาวน์โหลดไฟล์ 1

| ดาวน์โหลดไฟล์ 2


นายณัฐพงษ์  กันทาดง
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
ผู้จัดทำข้อมูล


เข้าดู : 432 ครั้ง