• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

O16-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

โรงเรียนวชิรป่าซางมีข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการที่แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน จัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
ดาวน์โหลดไฟล์


นายปฐวี แสงยาสมุทร
ตำแหน่ง ครู
ผู้จัดทำข้อมูล

นายพงศกร กองซุ่ม 
ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกสอน
ผู้จัดทำข้อมูล

นายเมธัส  หน่อใหม่
ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกสอน
ผู้จัดทำข้อมูล


เข้าดู : 635 ครั้ง