• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

O13-รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

โรงเรียนวชิรป่าซาง มีการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ที่แสดงรายงานผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจำปี มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดําเนินงานเป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
ดาวน์โหลดไฟล์


รายงานการประเมินตนเอง (SAR2565)


นายสุรพงษ์  จ๋าก๋าง
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
ผู้รับรองข้อมูล

เข้าดู : 425 ครั้ง