• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

O32-การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

โรงเรียนวชิรป่าซางได้ดำเนินการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy แสดงการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสํานึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุม การสัมมนา เพื่อถ่ายทอดหรือมอบนโยบาย หรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
ดาวน์โหลดไฟล์


รูปภาพกิจกรรมสร้างความเข้าใจ No Gift Policy ให้ครูและนักเรียนหน้าเสาธง


รูปภาพประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจ No Gift Policy ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน

นางลาวัลย์ สุริยะวงค์
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
ผู้จัดทำข้อมูล


เข้าดู : 4926 ครั้ง