• โรงเรียนวชิรป่าซาง
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • วชิรป่าซางเกรียงไกร
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • เทศกาลแขวนโคม
  เทศกาลแขวนโคมล้านดวงที่ลำพูน ปี 2566

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • รับนักเรียน 2567
  โรงเรียนวชิรป่าซางเปิดรับสมัครนักเรียน ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2567

 • chee5.jpg

  กราบขอบพระคุณแม่ชี ดร.รัชดา อมาตยกุล

 • hit10.jpg

  พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566

 • sw6.jpg

  พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566

 • dds4.jpg

  นักเรียนดีเด่นวันปัจฉิมนิเทศ 2566

 • 20.jpg

  พิธีปัจฉิมและพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียน

 • v1.jpg

  จิตอาสา งานประชาสัมพันธ์ รร.วชิรป่าซาง

 • et1.jpg

  ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนในการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2566

 • ee1.jpg

  กราบนมัสการและถวายโล่ประกาศเกียรติคุณ แด่พระครูสุธีธรรมาภิรัต เจ้าคณะอำเภอจังหวัดลำพูน (ธ.) เจ้าอาวาสวัดป่ารัชดาราม

 • ar4.jpg

  กราบขอบพระคุณคุณแม่อรุณี สิรินทะสมบัติ

 • k1.jpg

  พิธีปลดประจำการสารวัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูข่าวทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

คำสั่งออนไลน์ (E-Office)

ผู้บริหาร