• ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • โรงเรียนวชิรป่าซาง
  210 บ้านนครเจดีย์ ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • 5 ธันวาคม วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ
  5 ธันวาคม ของทุกปี เป็น วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • asd2.jpg

  อบรมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมวิถีครูบา

 • as44.jpg

  พิธีถวายราชสดุดี "วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ"

 • 407835618_1762927090849664_1480953946872521900_n.jpg

  ๕ ธันวาคม "วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ"

 • 670346.jpg

  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ตามอัตลักษณ์วิถี ฯ

 • as11.jpg

  พิธีถวายราชสดุดี

 • 9-พิธี.jpg

  กำหนดการจัดงานวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

 • sp1.jpg

  สภานักเรียนโรงเรียนวชิรป่าซาง เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการวางแผนงานรณรงค์และขับเคลื่อนสิทธิเด็ก

 • sadudee4.jpg

  พิธีถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

 • qw8.jpg

  ภาพบรรยากาศ กีฬาต้นพิกุลเกมส์

 • q1.jpg

  ต้นพิกุลเกมส์คึกคัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูข่าวทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

คำสั่งออนไลน์ (E-Office)

ผู้บริหาร