• โรงเรียนวชิรป่าซาง
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • วชิรป่าซางเกรียงไกร
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • rong4.jpg

  แสดงความยินดีกับ นายพงศกร สุดวงรัตน์

 • ki2.jpg

  ภาพบรรยากาศกิจกรรมเช้าวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 โรงเรียนวชิรป่าซาง

 • tik2.jpg

  นักเรียนโรงเรียนวชิรป่าซางผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2 "โครงการแข่งขันThEP Hackathon Season 2"

 • 1716517141-crud-80x80.png

  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่่ากว่า ๑ ล้านบาท จ่านวน 2 รายการ

 • 1716510791-k1.jpg

  ประชาสัมพันธ์รายชื่อกิจกรรมชุมนุม ประจำภาคเรียนที่ 1/2567

 • 11.jpg

  ประกาศโรงเรียนวชิรป่าซาง เรื่อง แจ้งการจัดการเรียนการสอนครึ่งวัน

 • 1716251941-.jpg

  ประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิชาการ

 • แป้นน้อย.jpg

  ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าโรงเรียนวชิรป่าซาง

 • wer1.jpg

  โรงเรียนวชิรป่าซาง ขอแสดงความยินดีกับทีมนักเรียนที่ผ่านเข้ารอบที่ 2

 • 1715930031-.jpg

  โรงเรียนวชิรป่าซาง ขอแสดงความยินดี กับ "นายพงศกร สุดวงรัตน์"

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูข่าวทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

คำสั่งออนไลน์ (E-Office)

ผู้บริหาร