• โรงเรียนวชิรป่าซาง
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • วชิรป่าซางเกรียงไกร
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • วันคล้ายวันประสูติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • วันจักรี
  6 เมษายน 2567 วันจักรี

 • o1.jpg

  พิธีสรงน้ำและขอพรรูปเหมือน พระโสภณวชิรธรรม (ครูบาศรีนวล) ผู้ก่อตั้งโรงเรียนวชิรป่าซาง จังหวัดลำพูน

 • e3.jpg

  สรงน้ำและขอพรอนุสาวรีย์ครูบาศรีนวล และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโรงเรียน เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567

 • 1713427235-q1.jpg

  รดน้ำดำหัวขอพร ?อาจารย์วิเชียร โปร่งจิต? ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวชิรป่าซาง

 • 1713427079-a1.jpg

  รดน้ำดำหัวและขอพร "คุณแม่อรุณี สิรินทะสมบัติ"

 • t1.jpg

  สรงน้ำ "พระอาจารย์พิทักษ์พงศ์ สุรกฺโข" (หลวงพี่อ้วน) วัดพระพุทธบาทตากผ้า

 • aa1.jpg

  โรงเรียนวชิรป่าซาง ขอแสดงความยินดี กับ นายพิทักษ์พงค์ เรือนแก้ว

 • sin1.jpg

  ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวศิรินทร์ลดา พงศ์ธนะลีลา (อาฉิง)

 • ru1.jpg

  ร่วมพิธีสวดอภิธรรมและร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของ "นางอัมพร ปัญญะ"

 • kit2.jpg

  โรงเรียนวชิรป่าซาง ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวศิรินทร์ลดา พงศ์ธนะลีลา (อาฉิง)

 • 1712104868-.jpg

  2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูข่าวทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

คำสั่งออนไลน์ (E-Office)

ผู้บริหาร