• โรงเรียนวชิรป่าซาง
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • วชิรป่าซางเกรียงไกร
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • hs1.jpg

  ต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของสถานศึกษาที่มีนักเรียนพักนอนนอกเขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2567

 • kr10.jpg

  พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2567

 • 1718326323-kr1.jpg

  แจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประตูโรงเรียน

 • kr1.jpg

  กำหนดการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

 • 1718158478-1.jpg

  นักเรียนรับทุนการศึกษาจากชมรมครูบำนาญมัธยมศึกษา จังหวัดลำพูน ประจำปี 2567

 • ad2.jpg

  โรงเรียนวชิรป่าซางจัดกิจกรรมวันประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

 • 1717990348-as6.jpg

  โรงเรียนวชิรป่าซางได้รับ รางวัลรางวัลในการเข้าร่วมแข่งขัน ThEP Hackathon Season 2

 • 1717989829-.jpg

  ร่วมโหวตเลือกครูดีในดวงใจประจำปี 2567

 • 1717725054-.jpg

  ขอแสดงความยินดี กับ "เพชรวชิรป่าซาง " นายศุภกิตต์ ป๋ามูล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 • 1717725014-.jpg

  ขอแสดงความยินดี กับ "เพชรวชิรป่าซาง " นายอนพัทย์ ตั๋นเมือง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูข่าวทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

คำสั่งออนไลน์ (E-Office)

ผู้บริหาร