• รับสมัครนักเรียนใหม่ 2566
  การรับสมัครนักเรียนใหม่ 2566

 • ภาพหน้าเสาธง
  ภาพหน้าเสาธง

 • โรงเรียนสุจริต
  โรงเรียนสุจริต

 • ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • โรงเรียนคุณธรรม
  โรงเรียนคุณธรรม

 • รับนักเรียนใหม่2566
  รับนักเรียนใหม่2566

 • sas8.jpg

  บริจาคโลหิต

 • sas5.jpg

  จ่ายเงินทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

 • 1678855155-as1.jpg

  บรรยากาศการรับสมัครนักเรียนOnSite

 • ka1.jpg

  รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

 • la2.jpg

  พิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2565

 • nna6.jpg

  ละครเวที

 • is2.jpg

  เวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study: IS)

 • as1.png

  อบรมเยาวชนลำพูนรักษ์ไทยรักษ์ถิ่น

 • 1676683852-1.jpg

  ประกาศรับสมัครนักเรียน

 • aseback.jpg

  ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน รร.วชิรป่าซาง ปีการศีกษา 2566-2

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งออนไลน์ (E-Office)

ผู้บริหาร