• โรงเรียนวชิรป่าซาง
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • วชิรป่าซางเกรียงไกร
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

ที่ตั้ง/แผนผัง

โรงเรียนวชิรป่าซาง
210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
โทรศัพท์ 053555373 โทรสาร 053555372

ขอเส้นทางไปที่ โรงเรียนวชิรป่าซาง

โรงเรียนวชิรป่าซาง ตั้งอยู่เลขที่ 210 หมู่ที่ 7 ถนนลำพูน - ลี้ ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง  จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51120
รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1051510306
รหัสเขต 101735
รหัส Smis 8 หลัก : 51012011
รหัส Obec 6 หลัก : 510306
ชื่อโรงเรียน(TH) : วชิรป่าซาง
ชื่อโรงเรียน(EN) : Wachirapasang
ก่อตั้งเมื่อ : 1 ก.พ. 2512

ที่ตั้ง : 210
หมู่ที่ : 7    
ชื่อหมู่บ้าน : บ้านนครเจดีย์
จังหวัด : ลำพูน
อำเภอ : ป่าซาง
ตำบล : นครเจดีย์
รหัสไปรษณีย์ : 51120
โทรศัพท์ : 053555373
โทรสาร : 053555372
อีเมล์ : [email protected]    
เว็บไซต์ : wp.ac.th
facebook page : งานประชาสัมพันธ์ ร.ร.วชิรป่าซาง
อปท. : ตำบลนครเจดีย์

ประเภทการจัดการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดสถานศึกษา : สถานศึกษาขนาดกลาง (จำนวนนักเรียน 121-600 คน)
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่ : 96 กม.    
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ : 12 กม.

ตำแหน่งที่ตั้ง
Latitude : 18.4427472355
Longitude : 98.888093308