• โรงเรียนวชิรป่าซาง
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • โรงเรียนคุณธรรม
  โรงเรียนคุณธรรม

 • ยินดีต้อนรับครูนาฏศิลป์คนใหม่
  โรงเรียนวชิรป่าซาง ยินดีต้อนรับ "นายชัชพล พักตร์ใส" ตำแหน่งครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) สู่รั้วชมพู-ขาว ด้วยความยินดียิ่ง

ดาวน์โหลด

ทั่วไป     ครั้ง วันที่
เอกสารรายงานไปราชการ ดาวน์โหลด 0.06 MB 10 15 พ.ค. 66
เอกสารโรงเรียนสุจริต     ครั้ง วันที่
ไฟล์นำเสนอโรงเรียนสุจริต ดาวน์โหลด 20.64 MB 67 10 ม.ค. 66
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน     ครั้ง วันที่
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน ดาวน์โหลด 0.18 MB 46 10 ม.ค. 66
ตราสัญลักษณ์โรงเรียนครบรอบ 53 ปี ดาวน์โหลด 0.99 MB 43 23 ม.ค. 66
เอกสารฝ่ายบริหารงานงบประมาณ     ครั้ง วันที่
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 ดาวน์โหลด 6.05 MB 45 31 ม.ค. 66
ชุดรายงานโครงการครึ่งปีงบประมาณ 2566 ดาวน์โหลด 36.51 MB 67 21 ก.พ. 66
รายงานโครงการครึ่งปีงบประมาณ 2565 (ใช้เป็นแนวทาง) ดาวน์โหลด 79.14 MB 57 13 มี.ค. 66
แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ ดาวน์โหลด 0.02 MB 38 28 มี.ค. 66
รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนวชิรป่าซาง (sar2565) ดาวน์โหลด 2.33 MB 10 15 พ.ค. 66
แผนกลยุทธ์ปีงบประมาณ 2565-2567 ดาวน์โหลด 1.48 MB 40 13 ม.ค. 66
แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ฯ (15 ปี) ดาวน์โหลด 1.89 MB 508 9 มี.ค. 66
แบบฟอร์มบันทึกข้อความอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 0.04 MB 37 28 มี.ค. 66
แบบฟอร์มใบสั่งจ้าง ดาวน์โหลด 0.02 MB 23 28 มี.ค. 66
แบบฟอร์มใบส่งมอบงาน ดาวน์โหลด 0.02 MB 24 28 มี.ค. 66
แบบฟอร์มใบเสนอราคา ดาวน์โหลด 0.02 MB 21 28 มี.ค. 66
ไฟล์excelตรวจสอบการใช้จายงบประมาณ 2566 ดาวน์โหลด 0.15 MB 34 30 มี.ค. 66
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลด 5.52 MB 32 5 เม.ย. 66
แผนกลยุทธ์ปีงบประมาณ 2562-2564 ดาวน์โหลด 1.16 MB 23 5 เม.ย. 66
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด 5.08 MB 32 5 เม.ย. 66
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลด 5.76 MB 23 5 เม.ย. 66
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลด 5.68 MB 42 5 เม.ย. 66
รายงานโครงการไตรมาสที่ 1-2 (ครึ่งปีงบประมาณ 2566) ดาวน์โหลด 2.64 MB 31 7 เม.ย. 66
รายงานโครงการไตรมาส 1-2 (ครึ่งปีงบประมาณ 2565) ดาวน์โหลด 23.07 MB 18 7 เม.ย. 66
รายงานโครงการไตรมาสที่ 3-4 (สิ้นปีงบประมาณ 2564) ดาวน์โหลด 40.57 MB 27 7 เม.ย. 66
รายงานโครงการไตรมาส 1-2 (ครึ่งปีงบประมาณ 2563) ดาวน์โหลด 39.47 MB 16 7 เม.ย. 66
เอกสารขออนุญาตไปราชการ ดาวน์โหลด 0.03 MB 20 15 พ.ค. 66
งานนำเสนอ-powerpoint     ครั้ง วันที่
เอกสารฝ่ายบริหารงานวิชาการ     ครั้ง วันที่
หลักสูตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2566 ดาวน์โหลด 1.97 MB 417 21 ก.พ. 66
นำเสนอนิเทศติดตามการสอนฯวันที่ 24 ม.ค. 2566 ดาวน์โหลด 23.45 MB 40 24 ม.ค. 66
ใบสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลด 0.38 MB 16 1 เม.ย. 66
เอกสารฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน     ครั้ง วันที่
เอกสารฝ่ายบริหารงานทั่วไป     ครั้ง วันที่
คู่มือการประเมินสุขภาพจิตนักเรียน School health hero ดาวน์โหลด 0.82 MB 37 28 มี.ค. 66
เอกสารฝ่ายบริหารงานบุคคล     ครั้ง วันที่
แบบฟอร์ม ID PLAN ดาวน์โหลด 0.45 MB 248 22 มี.ค. 66
รายงาน SAR บุคคล ดาวน์โหลด 0.16 MB 30 22 มี.ค. 66
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างเอกภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลด 0.22 MB 28 1 พ.ค. 66