• วชิรป่าซางเกรียงไกร
    210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

  • วชิรป่าซาง งดรับและให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่
    วชิรป่าซางไม่ทนต่อการทุจริต คอรัปชั่น

  • การแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 72 ปีการศึกษา 2567 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
    การแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 72 ปีการศึกษา 2567 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่มโรงเรียนจังหวัดลำพูน) 26 สิงหาคม พ.ศ. 2567

อัลบัมทั้งหมด

logo wp

ฝึกภาคปกติ นศท.วชิรป่าซาง 2566

รับใบประกาศโรงเรียนสุจริต

ตารางสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ครูที่ปรึกษานักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์โรงเรียนวชิรป่าซาง

วันแม่ 12 สิงหาคม 2566

เยี่ยมบ้านนักเรียนปีการศึกษา2566

กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด

คตีวัฒนศิลป์ บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 2-2566

Hackathon: Carbon Net Zero

ประชุมผู้ปกตรองปีการศึกษา 1/2566

กระบวนการประเมิน ITA2566

ไหว้ครู-2566

ITA-2566

ศึกษาต่อมหาวิทยาลัย-66

ปฐมนิเทศ-2566

เลือกตั้ง-66

นักศึกษาวิชาทหาร-2566

รับสมัครครูอัตราจ้างเอกภาษาอังกฤษ-66

วันฉัตรมงคล-2566

ไว้อาลัย-2565

บริจาคโลหิต-2565

จ่ายทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน-2565

ปัจฉิมนิเทศ-2565

มอบเกียรติบัตรและรางวัล การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study: IS)-2565

ละครเวที-2565

ลีลาส-2565

อบรมเยาวชนลำพูนรักษ์ไทยรักษ์ถิ่น-2565

การนำเสนอโครงงาน IS-2565

ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนวชิรป่าซาง

แข่งขันกีฬา e sport-2565

แข่งขันเปตอง-2565

อบรมพลังงาน-2565

นายอำเภอพบนักเรียนวชิรป่าซาง-2565

ทดสอบ Onet-2565

รองฯธีรภัทร เทพคำ ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่

ปรับปรุงซ่อมแซมวันที่18-2565

ปรับปรุงซ่อมแซมวันที่19-2565

ปรับปรุงซ่อมแซมวันที่20-2565

ติวโอเน็ท-2565

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จ.น่า่น-2565

บุคลากรโรงเรียนวชิรป่าซาง-2565

ปรับปรุงซ่อมแซมวันที่17-2565

เตรียมการงานบุญปล่อยปลามหากุศล ครบรอบ 53 ปี-2565

ปรับปรุงซ่อมแซมวันที่16-2565

ทัศนศึกษานักเรียน-2565

ปรับปรุงซ่อมแซมวันที่15-2565

ปรับปรุงซ่อมแซมวันที่14-2565

อาคารสถานที่-2565

ภาพเก่า ๆ วชิรป่าซาง-2565

ปรับปรุงซ่อมแซมวันที่13-2565

นิเทศการสอนสพม.ลำปาง ลำพูน-2565

ปรับปรุงซ่อมแซมวันที่11-2565

ปรับปรุงซ่อมแซมวันที่12-2565

นักศึกษาวิชาทหาร-2565

ปล่อยปลามหากุศล-2565

ปรับปรุงซ่อมแซมวันที่10-2565

ปรับปรุงซ่อมแซมวันที่9-2565

งานวันครู-2565

ศิษย์เก่าวชิรป่าซาง-2565

ปรับปรุงซ่อมแซมวันที่7-2565

ปรับปรุงซ่อมแซมวันที่8-2565

ผู้บริหารและครูผู้มีผลงานดีเด่น-2565

แข่งขันกีฬาฟุตบอล-2565

พัฒนาโรงเรียน-2565

ปรับปรุงซ่อมแซมวันที่7-2565

ห้องคอมพิวเตอร์อาคารเพชรราชา-2565

กิจกรรมวิถีครูบา-2565

งานชุมชนและเครือข่าย-2565

กิจกรรมยุวกาชาด-2565

งานจราจร-2565

ปรับปรุงซ่อมแซมวันที่6-2565

งานแนะแนว-2565

แข่งขันดนตรี-2565

ปรับปรุงซ่อมแซมวันที่4-2565

ปรับปรุงซ่อมแซมวันที่5-2565

บรรยากาศโรงเรียน-2565

ลูกเสือ-เนตรนารี-2565

โล่ห์วชิรป่าซาง-2565

ยุวกาชาด-2565

รูปม.3-ม.6-2565

ปรับปรุงซ่อมแซมวันที่2-2565

ปรับปรุงซ่อมแซมวันที่3-2565

บอร์ดทั่วไปโรงเรียนวชิรป่าซาง-2565

ภาพก่อนปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง-2565

ปรับปรุงซ่อมแซมวันที่1-2565

การจัดการเรียนการสอน-2565

นิเทศการสอน-2565

แนะแนวการศึกษา-2565

สวัสดีปีใหม่พ.ศ.2566-2565

กิจกรรมหน้าเสาธง วันที่ 26 ธันวาคม 2565-2565

กิจกรรมวันคริสต์มาส-2565

วชิรไทย-2565