• โรงเรียนวชิรป่าซาง
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนวชิรป่าซาง
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนวชิรป่าซาง
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนวชิรป่าซาง
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

อัลบัมทั้งหมด

ปรับปรุงซ่อมแซมวันที่14-2565

อาคารสถานที่-2565

ภาพเก่า ๆ วชิรป่าซาง-2565

ปรับปรุงซ่อมแซมวันที่13-2565

นิเทศการสอนสพม.ลำปาง ลำพูน-2565

ปรับปรุงซ่อมแซมวันที่11-2565

ปรับปรุงซ่อมแซมวันที่12-2565

นักศึกษาวิชาทหาร-2565

ปล่อยปลามหากุศล-2565

ปรับปรุงซ่อมแซมวันที่10-2565

ปรับปรุงซ่อมแซมวันที่9-2565

งานวันครู-2565

ศิษย์เก่าวชิรป่าซาง-2565

ปรับปรุงซ่อมแซมวันที่7-2565

ปรับปรุงซ่อมแซมวันที่8-2565

ผู้บริหารและครูผู้มีผลงานดีเด่น-2565

แข่งขันกีฬาฟุตบอล-2565

พัฒนาโรงเรียน-2565

ปรับปรุงซ่อมแซมวันที่7-2565

ห้องคอมพิวเตอร์อาคารเพชรราชา-2565

กิจกรรมวิถีครูบา-2565

งานชุมชนและเครือข่าย-2565

กิจกรรมยุวกาชาด-2565

งานจราจร-2565

ปรับปรุงซ่อมแซมวันที่6-2565

งานแนะแนว-2565

แข่งขันดนตรี-2565

ปรับปรุงซ่อมแซมวันที่4-2565

ปรับปรุงซ่อมแซมวันที่5-2565

บรรยากาศโรงเรียน-2565

ลูกเสือ-เนตรนารี-2565

โล่ห์วชิรป่าซาง-2565

ยุวกาชาด-2565

รูปม.3-ม.6-2565

ปรับปรุงซ่อมแซมวันที่2-2565

ปรับปรุงซ่อมแซมวันที่3-2565

บอร์ดทั่วไปโรงเรียนวชิรป่าซาง-2565

ภาพก่อนปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง-2565

ปรับปรุงซ่อมแซมวันที่1-2565

การจัดการเรียนการสอน-2565

นิเทศการสอน-2565

ปล่อยปลามหากุศล-2565

แนะแนวการศึกษา-2565

สวัสดีปีใหม่พ.ศ.2566-2565

กิจกรรมหน้าเสาธง วันที่ 26 ธันวาคม 2565-2565

กิจกรรมวันคริสต์มาส-2565

วชิรไทย-2565