• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน
 

 
           โรงเรียนวชิรป่าซางมีตราเพชร เป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียน รูปเพชรเปล่งประกายมีรัศมี มีวงกลมสองวงล้อมรอบ  มีข้อความ  สิกขฺกาโม  ภวํ  โหติ  ผู้ใฝ่ในการศึกษา คือ  ผู้เจริญ  อยู่ระหว่างวงกลมทั้งสองด้านบนและล่างตามลำดับ ด้านล่างของรูปเพชรและวงกลมมีข้อความเป็นชื่อโรงเรียนวชิรป่าซาง อยู่บนริบบิ้น