• วชิรป่าซางเกรียงไกร
    210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

  • วชิรป่าซาง งดรับและให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่
    วชิรป่าซางไม่ทนต่อการทุจริต คอรัปชั่น

  • การแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 72 ปีการศึกษา 2567 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
    การแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 72 ปีการศึกษา 2567 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่มโรงเรียนจังหวัดลำพูน) 26 สิงหาคม พ.ศ. 2567

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน
 

 
           โรงเรียนวชิรป่าซางมีตราเพชร เป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียน รูปเพชรเปล่งประกายมีรัศมี มีวงกลมสองวงล้อมรอบ  มีข้อความ  สิกขฺกาโม  ภวํ  โหติ  ผู้ใฝ่ในการศึกษา คือ  ผู้เจริญ  อยู่ระหว่างวงกลมทั้งสองด้านบนและล่างตามลำดับ ด้านล่างของรูปเพชรและวงกลมมีข้อความเป็นชื่อโรงเรียนวชิรป่าซาง อยู่บนริบบิ้น