• โรงเรียนวชิรป่าซาง
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • วชิรป่าซางเกรียงไกร
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

ข่าวทั้งหมด

# หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
1 นักเรียนโรงเรียนวชิรป่าซางผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2 "โครงการแข่งขันThEP Hackathon Season 2" ทั่วไป 25 พ.ค. 67
2 ภาพบรรยากาศกิจกรรมเช้าวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 โรงเรียนวชิรป่าซาง ทั่วไป 25 พ.ค. 67
3 แสดงความยินดีกับ นายพงศกร สุดวงรัตน์ ทั่วไป 25 พ.ค. 67
4 ประชาสัมพันธ์รายชื่อกิจกรรมชุมนุม ประจำภาคเรียนที่ 1/2567 ทั่วไป 24 พ.ค. 67
5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่่ากว่า ๑ ล้านบาท จ่านวน 2 รายการ จัดซื้อ-จัดจ้าง 24 พ.ค. 67
6 ประกาศโรงเรียนวชิรป่าซาง เรื่อง แจ้งการจัดการเรียนการสอนครึ่งวัน ทั่วไป 22 พ.ค. 67
7 ประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิชาการ ทั่วไป 21 พ.ค. 67
8 ประกาศโรงเรียนวชิรป่าซาง เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประตูโรงเรียน ทั่วไป 17 พ.ค. 67
9 โรงเรียนวชิรป่าซาง ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมบริจาคงบประมาณในการจัดซื้อเสื้อสภานักเรียน ทั่วไป 17 พ.ค. 67
10 โรงเรียนวชิรป่าซาง ขอแสดงความยินดี กับ "นายพงศกร สุดวงรัตน์" ทั่วไป 17 พ.ค. 67
11 โรงเรียนวชิรป่าซาง ขอแสดงความยินดีกับทีมนักเรียนที่ผ่านเข้ารอบที่ 2 ทั่วไป 17 พ.ค. 67
12 ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าโรงเรียนวชิรป่าซาง ทั่วไป 17 พ.ค. 67
13 ประกาศ โรงเรียนวชิรป่าซาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ ประจำปีงบประมาณ 2567 จัดซื้อ-จัดจ้าง 15 พ.ค. 67
14 แจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประตูโรงเรียน ทั่วไป 13 พ.ค. 67
15 รับขวัญน้องใหม่วป.2567 ทั่วไป 9 พ.ค. 67
16 ประกาศ โรงเรียนวชิรป่าซาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 จัดซื้อ-จัดจ้าง 9 พ.ค. 67
17 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567 ทั่วไป 8 พ.ค. 67
18 ประกาศโรงเรียนวชิรป่าซาง จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 จัดซื้อ-จัดจ้าง 8 พ.ค. 67
19 ประกาศโรงเรียนวชิรป่าซาง จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 จัดซื้อ-จัดจ้าง 8 พ.ค. 67
20 รดน้ำดำหัวผู้บริหารโรงเรียน ทั่วไป 8 พ.ค. 67
21 เข้าร่วมเปิดโครงการ "สุขาดี มีความสุข" ทั่วไป 8 พ.ค. 67
22 วันที่ 4 พฤษภาคม 2567 "วันฉัตรมงคล" ทั่วไป 6 พ.ค. 67
23 แจ้งระเบียบการปักขีดแสดงระดับชั้นของนักเรียนในปีการศึกษา 2567 ทั่วไป 6 พ.ค. 67
24 แจ้งปฏิทินกิจกรรมของโรงเรียนวชิรป่าซาง ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ทั่วไป 6 พ.ค. 67
25 ประกาศโรงเรียนวชิรป่าซาง ทั่วไป 1 พ.ค. 67
26 นักเรียนวชิรป่าซางคว้ารางวัลหุ่นยนต์รายการแข่งขันฟอมูลล่าความวิ่ง ทั่วไป 28 เม.ย. 67
27 สรงน้ำ "พระอาจารย์พิทักษ์พงศ์ สุรกฺโข" (หลวงพี่อ้วน) วัดพระพุทธบาทตากผ้า ทั่วไป 18 เม.ย. 67
28 รดน้ำดำหัวและขอพร "คุณแม่อรุณี สิรินทะสมบัติ" ทั่วไป 18 เม.ย. 67
29 รดน้ำดำหัวขอพร อาจารย์วิเชียร โปร่งจิต ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวชิรป่าซาง ทั่วไป 18 เม.ย. 67
30 สรงน้ำและขอพรอนุสาวรีย์ครูบาศรีนวล และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโรงเรียน เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 ทั่วไป 18 เม.ย. 67
31 พิธีสรงน้ำและขอพรรูปเหมือน พระโสภณวชิรธรรม (ครูบาศรีนวล) ผู้ก่อตั้งโรงเรียนวชิรป่าซาง จังหวัดลำพูน ทั่วไป 18 เม.ย. 67
32 ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวศิรินทร์ลดา พงศ์ธนะลีลา (อาฉิง) ทั่วไป 10 เม.ย. 67
33 โรงเรียนวชิรป่าซาง ขอแสดงความยินดี กับ นายพิทักษ์พงค์ เรือนแก้ว ทั่วไป 10 เม.ย. 67
34 โรงเรียนวชิรป่าซาง ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวศิรินทร์ลดา พงศ์ธนะลีลา (อาฉิง) ทั่วไป 5 เม.ย. 67
35 ร่วมพิธีสวดอภิธรรมและร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของ "นางอัมพร ปัญญะ" ทั่วไป 5 เม.ย. 67
36 2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั่วไป 1 เม.ย. 67
37 การจัดหาที่เรียนให้นักเรียนที่ไม่มีที่เรียนผ่านระบบออนไลน์ ทั่วไป 30 มี.ค. 67
38 การมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2567 ทั่วไป 28 มี.ค. 67
39 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567 ทั่วไป 28 มี.ค. 67
40 พิธีถวายมุทิตาจิต ต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศพระราชทานของท่านพระครูสุธีธรรมาภิรัต เจ้าคณะอำเภอจังหวัดลำพูน ทั่วไป 28 มี.ค. 67
41 ร่วมส่งกำลังใจให้ "พี่อาฉิง" นางสาวศิรินทร์ลดา พงศ์ธนะลีลา ของเราด้วยนะคะ ทั่วไป 28 มี.ค. 67
42 ครูดี ศรีหริภุญชัย ประจำปี 2566 ทั่วไป 28 มี.ค. 67
43 การฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหาร ชาย ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 28 มี.ค. 67
44 ประกาศโรงเรียนวชิรป่าซาง ทั่วไป 22 มี.ค. 67
45 ไว้อาลัยกับการจากไปของ "ครูณรงค์ ชมภูพล้อย" ทั่วไป 22 มี.ค. 67
46 แจ้งการฝึกภาคสนาม นศท.ปี 2 ชาย 25-27 มี.ค. 2567 ทั่วไป 22 มี.ค. 67
47 ร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของ "ครูณรงค์ ชมภูพล้อย" ทั่วไป 20 มี.ค. 67
48 ไว้อาลัยกับการจากไปของ "ครูณรงค์ ชมภูพล้อย" ประธานชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนวชิรป่าซาง ทั่วไป 20 มี.ค. 67
49 พิธีหล่อพระแม่เจ้าจามเทวี ทั่วไป 20 มี.ค. 67
50 ประชาสัมพันธ์จากอำเภอป่าซาง ทั่วไป 20 มี.ค. 67
51 ขอขอบพระคุณ บริษัท ช้าฟเนอร์ อีเอ็มซี จำกัด ทั่วไป 20 มี.ค. 67
52 ประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิชาการ ทั่วไป 12 มี.ค. 67
53 ประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิชาการ ทั่วไป 12 มี.ค. 67
54 กราบนมัสการพระอาจารย์พิทักษ์พงศ์ สุรกฺโข (หลวงพี่อ้วน) วัดพระบาทตากผ้าพระอารามหลวง ทั่วไป 9 มี.ค. 67
55 มอบของที่ระลึกให้กับคุณธวัช คุณสิริรักษ์ วัฒนากูล ทั่วไป 9 มี.ค. 67
56 บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ทั่วไป 7 มี.ค. 67
57 กราบขอบพระคุณแม่ชี ดร.รัชดา อมาตยกุล ทั่วไป 4 มี.ค. 67
58 นักเรียนดีเด่นวันปัจฉิมนิเทศ 2566 ทั่วไป 2 มี.ค. 67
59 พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 2 มี.ค. 67
60 พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 2 มี.ค. 67
61 พิธีปัจฉิมและพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียน ทั่วไป 1 มี.ค. 67
62 กราบขอบพระคุณคุณแม่อรุณี สิรินทะสมบัติ ทั่วไป 29 ก.พ. 67
63 กราบนมัสการและถวายโล่ประกาศเกียรติคุณ แด่พระครูสุธีธรรมาภิรัต เจ้าคณะอำเภอจังหวัดลำพูน (ธ.) เจ้าอาวาสวัดป่ารัชดาราม ทั่วไป 29 ก.พ. 67
64 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนในการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2566 ทั่วไป 29 ก.พ. 67
65 จิตอาสา งานประชาสัมพันธ์ รร.วชิรป่าซาง ทั่วไป 29 ก.พ. 67
66 พิธีปลดประจำการสารวัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 28 ก.พ. 67
67 คาราวานแนะแนวการศึกษา ทั่วไป 27 ก.พ. 67
68 พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 25 ก.พ. 67
69 คาราวานแนะแนวการศึกษา ทั่วไป 25 ก.พ. 67
70 มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน ทั่วไป 25 ก.พ. 67
71 เข้าค่ายภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารหญิง ชั้นปีที่ 2 ทั่วไป 22 ก.พ. 67
72 เข้ารับหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่มที่ 43 ฉบับพระราชทาน ทั่วไป 22 ก.พ. 67
73 มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study: IS) ทั่วไป 21 ก.พ. 67
74 โรงเรียนวชิรป่าซาง ขอแสดงความยินดีกับ "นางสาวศิรินทร์ลดา พงศ์ธนะลีลา" ทั่วไป 20 ก.พ. 67
75 วางพวงหรีดเคารพศพ การจากไปของ นายติ๊บ สุดวงรัตน์? ทั่วไป 20 ก.พ. 67
76 ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของ ?นายติ๊บ สุดวงรัตน์? ทั่วไป 20 ก.พ. 67
77 ร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 54 ปี เนื่องในวันคล้านวันสถาปนาโรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา ทั่วไป 18 ก.พ. 67
78 โรงเรียนวชิรป่าซาง รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ทั่วไป 18 ก.พ. 67
79 กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 17 ก.พ. 67
80 ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรป่าซาง เข้ารับ "รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น" ประจำปี 2566 ทั่วไป 17 ก.พ. 67
81 นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 จำนวน 9 นาย เข้ารับการฝึกภาคสนาม ประจำปี 2566 ทั่วไป 16 ก.พ. 67
82 ร่วมงานทำบุญมุทิตาจิตคุณเจ้าดารารัตน์ ณ ลำพูน เจ้านายอาวุโสฝ่ายเหนือ ทั่วไป 15 ก.พ. 67
83 ประกวดปกสมุดโรงเรียนวชิรป่าซาง ทั่วไป 15 ก.พ. 67
84 การฝึกภาคสนาม ประจำปี 2566 ทั่วไป 15 ก.พ. 67
85 กราบนมัสการ และน้อมถวายโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์แก่โรงเรียนวชิรป่าซางประจำปี 2567 ทั่วไป 15 ก.พ. 67
86 เลือกตั้งประธานสภารุ่นที่ 54 ปีการศึกษา 2567 ทั่วไป 15 ก.พ. 67
87 ร่วมการแสดงศิลปวัฒนธรรมในชุดการแสดง ?ฟ้อนยอง? เนื่องในงานประเพณีกำฟ้าไทยพวน ประจำปี 2567 ทั่วไป 15 ก.พ. 67
88 กิจกรรมดีเบตเลือกตั้งประธานสภานักเรียน รุ่นที่ ๕๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ทั่วไป 13 ก.พ. 67
89 ฝึกภาคสนาม ประจำปี 2566 ทั่วไป 13 ก.พ. 67
90 ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2566 ทั่วไป 13 ก.พ. 67
91 โฉมหน้าผู้ลงสมัครเข้ารับการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนโรงเรียนวชิรป่าซาง รุ่นที่ 54 ประจำปีการศึกษา 2567 ทั่วไป 13 ก.พ. 67
92 บรรยากาศการหาเสียง ปราศรัยครั้งที่หนึ่งของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ทั้ง 3 พรรค ทั่วไป 9 ก.พ. 67
93 ร่วมแสดงความยินดีกับท่านรองวิไลวรรณ ยะสินธ์ รอง ผอ.สพม.ลำปาง ลำพูน ทั่วไป 9 ก.พ. 67
94 แสดงความยินดีกับท่านรองวิไลวรรณ ยะสินธ์ รอง ผอ.สพม.ลำปาง ลำพูน ทั่วไป 8 ก.พ. 67
95 ภาพบรรยากาศ พิธีเปิดป้ายแท่นพูด ทั่วไป 5 ก.พ. 67
96 พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ อุทิศตน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนวชิรป่าซาง ทั่วไป 5 ก.พ. 67
97 ภาพบรรยากาศ พิธีเปิดป้ายโรงเรียนวชิรป่าซาง ทั่วไป 5 ก.พ. 67
98 ภาพบรรยากาศ กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนวชิรป่าซาง ประจำปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 5 ก.พ. 67
99 ภาพบรรยากาศ พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี โรงเรียนวชิรป่าซาง ทั่วไป 5 ก.พ. 67
100 ภาพบรรยากาศ ขบวนแห่ผ้าป่าสามัคคี โรงเรียนวชิรป่าซาง โดยมีพระพิทักษ์พงศ์ สุรกฺโข (หลวงพี่อ้วน) ทั่วไป 5 ก.พ. 67
101 พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์ประจำโรงเรียนวชิรป่าซาง และทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 54 ปี ทั่วไป 5 ก.พ. 67
102 ขอแสดงความยินดี กับ นายพงศกร สุดวงรัตน์ ทั่วไป 5 ก.พ. 67
103 ประกาศ รับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1, ม.4 ประจำปีการศึกษา 2567 ทั่วไป 5 ก.พ. 67
104 โรงเรียนวชิรป่าซาง ขอขอบพระคุณทุกท่าน ทั่วไป 3 ก.พ. 67
105 กิจกรรม 1 กุมภาพันธ์ 2567 ทั่วไป 3 ก.พ. 67
106 กำหนดการ "กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี" และ "กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ" ทั่วไป 30 ม.ค. 67
107 กิจกรรมเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study: IS) ทั่วไป 30 ม.ค. 67
108 ฉลองครบรอบ 54 ปี วชิรป่าซาง ทั่วไป 30 ม.ค. 67
109 ขอเรียนเชิญท่านทีมีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญผ้าป่าสามัคคี (เพื่อการศึกษา) ทั่วไป 30 ม.ค. 67
110 โรงเรียนวชิรป่าซาง ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญ "คุณสอาด จี้ทิพย์" ทั่วไป 29 ม.ค. 67
111 วชิรป่าซางออกงานบุญวัดมหาวัน อ.เมือง จ.ลำพูน ทั่วไป 29 ม.ค. 67
112 คาราวานแนะแนวการศึกษา ทั่วไป 27 ม.ค. 67
113 ประกาศโรงเรียนวชิรป่าซาง ทั่วไป 27 ม.ค. 67
114 โรงเรียนวชิรป่าซาง ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญ "คุณพวงมาลี องคะเส" ทั่วไป 25 ม.ค. 67
115 โรงเรียนวชิรป่าซาง ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญ "ร้านรสอ๋องและเพื่อนสายบุญ" ทั่วไป 24 ม.ค. 67
116 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เปิดรับสมัครนักเรียนเตรียมทหาร ทั่วไป 23 ม.ค. 67
117 กองทัพบก เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน ทั่วไป 23 ม.ค. 67
118 โรงเรียนวชิรป่าซาง ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญ "อาจารย์ปกรณ์ อาจารย์ศุภรัตน์ ธรรมพิทักษ์" ทั่วไป 23 ม.ค. 67
119 อนุโมทนาบุญในเมตตาธรรมของ "พระเดชพระคุณพระมงคลพัฒนพิธาน เจ้าอาวาสวัดพิพัฒน์มงคล" ทั่วไป 23 ม.ค. 67
120 โรงเรียนวชิรป่าซาง ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญ "คุณธวัช คุณสิริรักษ์ วัฒนากูล" ทั่วไป 22 ม.ค. 67
121 โรงเรียนวชิรป่าซาง ขอกราบขอบพระคุณอนุโมทนาบุญในเมตตาธรรมของ "พระมหาธนวัฒน์ ธนวฑฺฒโน" ทั่วไป 22 ม.ค. 67
122 โรงเรียนวชิรป่าซาง ขอกราบขอบพระคุณอนุโมทนาบุญในเมตตาธรรมของ "พระพิทักษ์พงศ์ สุรกฺโข(หลวงพี่อ้วน)" ทั่วไป 22 ม.ค. 67
123 โรงเรียนวชิรป่าซาง ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญ "บริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด" จ.ลำพูน ทั่วไป 22 ม.ค. 67
124 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวชิรป่าซาง ฉบับที่ 64/66 ทั่วไป 22 ม.ค. 67
125 กำหนดการ ทั่วไป 21 ม.ค. 67
126 โรงเรียนวชิรป่าซาง ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญ "บริษัท กิจอาคม จำกัด (กิจอาคมการค้า)" ทั่วไป 21 ม.ค. 67
127 โรงเรียนวชิรป่าซาง ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญ "ศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ มั่งคั่ง" ทั่วไป 21 ม.ค. 67
128 โรงเรียนวชิรป่าซาง ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญ "คุณสมเกียรติ คุณจารุวรรณ และ คุณรัญชิตา โอวรารินท์" ทั่วไป 21 ม.ค. 67
129 โรงเรียนวชิรป่าซาง ขอกราบขอบพระคุณอนุโมทนาบุญในเมตตาธรรมของ "พระเดชพระคุณพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน ทั่วไป 21 ม.ค. 67
130 โรงเรียนวชิรป่าซาง ขอกราบขอบพระคุณอนุโมทนาบุญในเมตตาธรรมของ "พระเดชพระคุณพระเทพวชิราธิบดี เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน(ธ.) ทั่วไป 21 ม.ค. 67
131 วันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเป็น "วันกองทัพบก" ทั่วไป 18 ม.ค. 67
132 ภาพบรรยากาศวันที่ 15 มกราคม 2567 ทั่วไป 18 ม.ค. 67
133 โรงเรียนวชิรป่าซาง ขอแสดงความยินดี กับผู้บริหารและคณะครูทุกท่าน ทั่วไป 18 ม.ค. 67
134 วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ "วันครู" ทั่วไป 18 ม.ค. 67
135 ร่วมงาน "วันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567" ทั่วไป 18 ม.ค. 67
136 คำขวัญ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ทั่วไป 14 ม.ค. 67
137 โรงเรียนวชิรป่าซางขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดี ๆ ทั่วไป 14 ม.ค. 67
138 ตรวจเยี่ยมโรงอาหารประจำเดือนมกราคม ทั่วไป 14 ม.ค. 67
139 ตรวจเยี่ยมชั้นเรียนประจำเดือนมกราคม ทั่วไป 14 ม.ค. 67
140 แจ้งกำหนดการทำบูญทอดผ้าป่าสามัคคีและเปืดบ้านวิชาการ ทั่วไป 14 ม.ค. 67
141 แจ้งกำหนดการวันที่ 4-5 มกราคม 2567 ทั่วไป 7 ม.ค. 67
142 กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด ปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 7 ม.ค. 67
143 สวีสดีปีใหม่ 2567 ทั่วไป 2 ม.ค. 67
144 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2566 ทั่วไป 2 ม.ค. 67
145 ฉลองครบรอบ 54 ปี วชิรป่าซาง ทั่วไป 2 ม.ค. 67
146 ผู้บริหารตรวจเยี่ยมการสอบกลางภาคเรียน 2/2566 ทั่วไป 27 ธ.ค. 66
147 กิจกรรมวันคริสต์มาส ทั่วไป 27 ธ.ค. 66
148 แจ้งกำหนดการกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567 ทั่วไป 27 ธ.ค. 66
149 ขอเชิญร่วมทำบุญผ้าป่าสามัคคี (เพื่อการศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 27 ธ.ค. 66
150 ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2567 ทั่วไป 27 ธ.ค. 66
151 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลคริสต์มาส ทั่วไป 22 ธ.ค. 66
152 ร่วมบริจาคโลหิต กับเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนและสาขาบริการโลหิต โรงพยาบาลลำพูน ทั่วไป 22 ธ.ค. 66
153 โครงการรณรงค์และป้องกันปัญหาเอดส์ในตำบลนครเจดีย์ ทั่วไป 22 ธ.ค. 66
154 แจ้งกำหนดการกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567 ทั่วไป 22 ธ.ค. 66
155 รับมอบทุนการศึกษาชมรมธนาคารจังหวัดลำพูน ประจำปี 2566 ทั่วไป 21 ธ.ค. 66
156 คาราวานแนะแนวการศึกษา ทั่วไป 17 ธ.ค. 66
157 อบรมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมวิถีครูบา ทั่วไป 8 ธ.ค. 66
158 ๕ ธันวาคม "วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ" ทั่วไป 6 ธ.ค. 66
159 พิธีถวายราชสดุดี "วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ" ทั่วไป 6 ธ.ค. 66
160 กำหนดการจัดงานวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ทั่วไป 4 ธ.ค. 66
161 พิธีถวายราชสดุดี ทั่วไป 4 ธ.ค. 66
162 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ตามอัตลักษณ์วิถี ฯ ทั่วไป 4 ธ.ค. 66
163 สภานักเรียนโรงเรียนวชิรป่าซาง เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการวางแผนงานรณรงค์และขับเคลื่อนสิทธิเด็ก ทั่วไป 30 พ.ย 66
164 พิธีถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทั่วไป 24 พ.ย 66
165 ต้นพิกุลเกมส์คึกคัก ทั่วไป 16 พ.ย 66
166 ภาพบรรยากาศ กีฬาต้นพิกุลเกมส์ ทั่วไป 16 พ.ย 66
167 รับทุนการศึกษากองทุนมูลนิธิชมรมลูกศิษย์พระโสภณวชิรธรรม ทั่วไป 14 พ.ย 66
168 รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทั่วไป 12 พ.ย 66
169 ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 12 พ.ย 66
170 การประกวดโปสเตอร์รณรงค์ เรื่อง พลังเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการ Light from garbage ทั่วไป 10 พ.ย 66
171 ต้อนรับชุดปฏิบัติการด้านพลเรือน จากกองทัพทหารปืนใหญ่ที่ 7 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ทั่วไป 9 พ.ย 66
172 รับรางวัล คีตวัฒนศิลป์ บรรเลงเพลงไทยเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 2 ทั่วไป 8 พ.ย 66
173 มอบเกียรติบัตรแก่แกนนำเยาวชนจังหวัดลำพูน ทั่วไป 8 พ.ย 66
174 แจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ทั่วไป 7 พ.ย 66
175 แนะนำ DEEP แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ ทั่วไป 6 พ.ย 66
176 ต้อนรับคุณครูท่านใหม่ คุรครูธนวัฒน์ ใจผล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สู่รั้วชมพู-ขาว ทั่วไป 6 พ.ย 66
177 พิธีต้อนรับ ท่านรองผู้อำนวยการพงศกร สุดวงรัตน์ ทั่วไป 3 พ.ย 66
178 โรงเรียนวชิรป่าซางได้แสดงความยินดีกับ "คุณครูไชโย ธัมหมื่นยอง" ทั่วไป 3 พ.ย 66
179 โรงเรียนวชิรป่าซาง ขอแสดงความยินดี กับ "ครูเกรียงศักดิ์ จันทร์วงค์" ทั่วไป 1 พ.ย 66
180 กิจกรรมวันเปิดภาคเรียนใหม่ ทั่วไป 1 พ.ย 66
181 ครูที่ปรึกษานักเรียนปีการศึกษา 2/2566 ทั่วไป 30 ต.ค. 66
182 รร.วชิรป่าซาง เปิดภาคเรียนที่ 2/2566 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ทั่วไป 29 ต.ค. 66
183 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านระบบเทคโนโลยีสายสัญญาณและระบบ NETWORK จัดโดยบริษัท INTERLINK ทั่วไป 29 ต.ค. 66
184 วางพวงหรีดงานศพแม่นายขยัน พงศ์ดา ทั่วไป 28 ต.ค. 66
185 วันที่ 23 ตุลาคม ทั่วไป 26 ต.ค. 66
186 ขอต้อนรับ นายพงศกร สุดวงรัตน์ ทั่วไป 13 ต.ค. 66
187 ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ วันนวมินทรมหาราช ทั่วไป 13 ต.ค. 66
188 แบบสอบถามความพึงพอใจในงานประชาสัมพันธ์ รร.วชิรป่าซาง ทั่วไป 6 ต.ค. 66
189 ขอแสดงความยินดี กับคุณครูเกรียงศักดิ์ จันทร์วงค์ ทั่วไป 4 ต.ค. 66
190 กิจกรรมมุทิตาจิต แด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ทั่วไป 4 ต.ค. 66
191 ประชาสัมพันธ์ ระบบ ESS Help me แจ้งเหตุฉุกเฉิน ทั่วไป 4 ต.ค. 66
192 แจ้งกำหนดการ กิจกรรมมุทิตาจิต "คุณครูสมชาย เกิดฤทธิ์" ทั่วไป 4 ต.ค. 66
193 ภาพบรรยากาศกิจกรรมหน้าเสาธง วันที่ 27 กันยายน 2566 ทั่วไป 4 ต.ค. 66
194 อบรมมอบความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนวชิรป่าซางชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ทั่วไป 4 ต.ค. 66
195 ผลการแข่งขันกีฬา อบจ.ลำพูน ของ รร.วชิรป่าซาง ทั่วไป 4 ต.ค. 66
196 ภาพบรรยากาศกิจกรรมหน้าเสาธง วันที่ 21 กันยายน 2566 ทั่วไป 4 ต.ค. 66
197 กำหนดการกิจกรรมมุทิตาจิต "คุณครูสมชาย เกิดฤทธิ์" ทั่วไป 28 ก.ย. 66
198 ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 24 ก.ย. 66
199 ผลการแข่งขันกีฬา อบจ.ลำพูน ของ รร.วชิรป่าซาง ทั่วไป 22 ก.ย. 66
200 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ทั่วไป 20 ก.ย. 66
201 มุทิตา กษิณาลัย ร้อยดวงใจ ชาววชิรป่าซาง ทั่วไป 20 ก.ย. 66
202 แนะนำเว็บไซต์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 71 ทั่วไป 20 ก.ย. 66
203 ขอแสดงความยินดี กับ "นางสาวธิดารัตน์ วินันท์" ทั่วไป 20 ก.ย. 66
204 มอบรับรางวัล ทั่วไป 20 ก.ย. 66
205 นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง เข้าค่ายปกติ ปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 19 ก.ย. 66
206 งานควบคุมภายในโรงเรียนวชิรป่าซาง ทั่วไป 17 ก.ย. 66
207 เข้าค่ายปกตินักศึกษาวิชารทหารชั้นปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 16 ก.ย. 66
208 ปิดงบประมาณ 2566 ทั่วไป 15 ก.ย. 66
209 กิจกรรม Happy money การอบรมเชิงปฏิบัติการ "นักชงมืออาชีพ" ทั่วไป 15 ก.ย. 66
210 ประกาศโรงเรียนวชิรป่าซาง ทั่วไป 14 ก.ย. 66
211 ดอกพิกุลเกรียงไกรคลิปภาพยนต์สั้นครอบครัวคุณธรรม ทั่วไป 14 ก.ย. 66
212 โรงเรียนวชิรป่าซาง ขอแสดงความยินดี กับ ครูวิโรจน์ ชมภูศรี ทั่วไป 14 ก.ย. 66
213 มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน กิจกรรม "งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์" ปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 14 ก.ย. 66
214 มอบเกียรติบัตรรางวัลแก่นักเรียน ในกิจกรรม จากวันสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทย รณรงค์ใช้ห้องสมุด ทั่วไป 14 ก.ย. 66
215 ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยม ติดตามเยาวชนผู้รับทุนการศึกษา มูลนิธิจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ทั่วไป 11 ก.ย. 66
216 ดาวน์โหลดเกียรติบัตร ครู นักเรียน กรรมการ งานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ทั่วไป 1 ก.ย. 66
217 สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์โรงเรียนวชิรป่าซาง ทั่วไป 31 ส.ค. 66
218 ประมวลภาพการเก็บเกี่ยวประสบการณ์การประกวดดนตรีของวง "วชิรไท" รร. วชิรป่าซาง ทั่วไป 30 ส.ค. 66
219 กิจกรรม จากวันสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทย รณรงค์ใช้ห้องสมุด ทั่วไป 30 ส.ค. 66
220 ประมวลภาพการเก็บเกี่ยวประสบการณ์การประกวดดนตรีของวง "วชิรไท" รร. วชิรป่าซาง ทั่วไป 29 ส.ค. 66
221 ขอเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนวชิรป่าซาง เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ทั่วไป 28 ส.ค. 66
222 กำหนดการกิจกรรม "จากวันสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทย รณรงค์ใช้ห้องสมุด" ทั่วไป 26 ส.ค. 66
223 กำหนดการกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์โรงเรียนวชิรป่าซาง ทั่วไป 26 ส.ค. 66
224 ประชาสัมพันธ์งานวันสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทย รณรงค์ใช้ห้องสมุด ทั่วไป 24 ส.ค. 66
225 กองทัพบก รับสมัครกองพันจู่โจมรักษาพระองค์ ทั่วไป 23 ส.ค. 66
226 แสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ทั่วไป 23 ส.ค. 66
227 อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 19 ส.ค. 66
228 ตัวแทนโรงเรียนวชิรป่าซางเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจําปี พ.ศ. 2566 ทั่วไป 19 ส.ค. 66
229 แจ้งประกาศหยุดการเรียนการสอน ทั่วไป 18 ส.ค. 66
230 แข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ครั้งที่ 71 ทั่วไป 18 ส.ค. 66
231 มอบเกียรติบัตร รด.จิตอาสา ทั่วไป 16 ส.ค. 66
232 เผยแพร่แผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวชิรป่าซาง พ.ศ.2566-2570 ทั่วไป 12 ส.ค. 66
233 แนะนำเว็บไซต์คลังสื่อ และเผยแพร่ผลงานครูของสพฐ. ทั่วไป 9 ส.ค. 66
234 ประกาศ แจ้งหยุดการเรียนการสอน ทั่วไป 9 ส.ค. 66
235 ส่งกำลังใจให้กับนักเรียนที่เข้าแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ทั่วไป 8 ส.ค. 66
236 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทั่วไป 8 ส.ค. 66
237 เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมอบรมออนไลน์ ทั่วไป 8 ส.ค. 66
238 กำหนดการพิธีถวายพระพรชัยมงคลล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2566 ทั่วไป 8 ส.ค. 66
239 วันเข้าพรรษา วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ทั่วไป 3 ส.ค. 66
240 อบรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทั่วไป 3 ส.ค. 66
241 นักเรียนเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ทั่วไป 1 ส.ค. 66
242 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ทั่วไป 1 ส.ค. 66
243 อาสาฬหบูชา ๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ทั่วไป 1 ส.ค. 66
244 กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วันนครเจดีย์ ทั่วไป 28 ก.ค. 66
245 พิธีถวายพระพรชัยมงคล "พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว" ทั่วไป 28 ก.ค. 66
246 ระบบวัดแววความสามารถพิเศษ ทั่วไป 28 ก.ค. 66
247 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ทั่วไป 26 ก.ค. 66
248 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2567 ทั่วไป 26 ก.ค. 66
249 มอบเกียรติบัตรรางวัลการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ทั่วไป 26 ก.ค. 66
250 กำหนดการพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั่วไป 25 ก.ค. 66
251 กำหนดการกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา โรงเรียนวชิรป่าซาง ทั่วไป 25 ก.ค. 66
252 ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร ร.10 ทั่วไป 25 ก.ค. 66
253 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับภาคเหนือตอนบน ทั่วไป 23 ก.ค. 66
254 ประกาศ เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ On-hand ทั่วไป 23 ก.ค. 66
255 ชื่นชมนักเรียนทำความดี ทั่วไป 13 ก.ค. 66
256 งานโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste) ทั่วไป 13 ก.ค. 66
257 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา2566 *วชิรป่าซางคัพ* ทั่วไป 11 ก.ค. 66
258 ตารางสอบ1/2566 ทั่วไป 11 ก.ค. 66
259 พิธีไหว้ครูวชิรป่าซาง ทั่วไป 6 ก.ค. 66
260 back to school 2566 ทั่วไป 6 ก.ค. 66
261 ตารางเรียนของนักเรียนวชิรป่าซาง ทั่วไป 6 ก.ค. 66
262 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ตรวจสอบเฝ้าระวังอาหารและน้ำดื่มในโรงเรียน ทั่วไป 4 ก.ค. 66
263 ผอ.กิตติ ปานมี เข้ารับตราสัญญาลักษณ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ทั่วไป 4 ก.ค. 66
264 วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทั่วไป 4 ก.ค. 66
265 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชั่น ทั่วไป 30 มิ.ย. 66
266 งานชุมนุมลูกเสือจิตอาสา พระราชทาน ครั้งที่ 2 จังหวัดลำพูน ทั่วไป 30 มิ.ย. 66
267 26 มิุนายน 2566 "วันสุนทรภู่" ทั่วไป 29 มิ.ย. 66
268 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ ทั่วไป 29 มิ.ย. 66
269 งานแสดงดนตรี คตีวัฒนศิลป์ บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 2 ทั่วไป 24 มิ.ย. 66
270 อำเภอป่าซางตรวจเยี่ยมและพบปะกับนักเรียนโรงเรียนวชิรป่าซาง ทั่วไป 24 มิ.ย. 66
271 มอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่ผ่านการอบรมแกนนำกล้าดีศรีลำพูน รุ่นที่ 16 ทั่วไป 21 มิ.ย. 66
272 วชิรป่าซางคว้ารางวัลนักเรียนและครูที่เข้าร่วมแข่งขัน Hackathon: Carbon Net Zero ทั่วไป 20 มิ.ย. 66
273 ดอกพิกุลเกรียงไกร เพชรวชิรป่าซาง ทั่วไป 20 มิ.ย. 66
274 ประกาศเจตจำนงสุจริตของโรงเรียนวชิรป่าซาง ประจำปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 16 มิ.ย. 66
275 นักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา (คอแดง) ทั่วไป 16 มิ.ย. 66
276 บริจาคโลหิต ทั่วไป 16 มิ.ย. 66
277 ผลการประกวดพานไหว้ครู ทั่วไป 15 มิ.ย. 66
278 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมงานวิทยาศาสตร์ศูนย์วิทยาศาสตร์ลำปาง ทั่วไป 13 มิ.ย. 66
279 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอบรมวิทยาการคำนวณ ทั่วไป 13 มิ.ย. 66
280 บริจาคโลหิต ทั่วไป 12 มิ.ย. 66
281 โรงเรียนวชิรป่าซางขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA2566) ทั่วไป 12 มิ.ย. 66
282 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2566 ทั่วไป 11 มิ.ย. 66
283 ธรรมยาตราเดินเทสสันตรี(สันถี) ตามวิถีครูบา สู่บุคคลสำคัญของโลก ทั่วไป 11 มิ.ย. 66
284 กิจกรรมวันไหว้ครูวชิรป่าซาง 2566 ทั่วไป 9 มิ.ย. 66
285 โรงเรียนวชิรป่าซาง เตรียมความพร้อมประเมิน ITA2566 ทั่วไป 8 มิ.ย. 66
286 ขอแสดงความยินดีนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.ช. ทั่วไป 8 มิ.ย. 66
287 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ทั่วไป 8 มิ.ย. 66
288 พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ทั่วไป 8 มิ.ย. 66
289 วันวิสาขบูชา ทั่วไป 8 มิ.ย. 66
290 งานไหว้ครู-2566 ทั่วไป 6 มิ.ย. 66
291 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ทั่วไป 1 มิ.ย. 66
292 กิจกรรมชุมนุมวชิรป่าซาง ทั่วไป 31 พ.ค. 66
293 3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทั่วไป 31 พ.ค. 66
294 โรงเรียนวชิรป่าซางต้อนรับครูคนใหม่ นายชัชพล พักตร์ใส ทั่วไป 29 พ.ค. 66
295 สมัคร ร.ด.ปี 1 และฝึกนักศึกษาบังคับบัญชา ทั่วไป 29 พ.ค. 66
296 พิธีมอบใบรับรอง การผ่านฝึกประสบการณ์จากโรงพยาบาลป่าซาง ทั่วไป 25 พ.ค. 66
297 พิธีเข้าประจำกองและพิธีประดับบ่า (อินทรธนู) ทั่วไป 25 พ.ค. 66
298 แต่งตั้งสารวัตรนักเรียนโรงเรียนวชิรป่าซาง ประจำปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 19 พ.ค. 66
299 ยินดีต้อนรับครูนาฏศิลป์คนใหม่ ทั่วไป 18 พ.ค. 66
300 กิจกรรมหน้าเสาธง เช้าวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 ทั่วไป 17 พ.ค. 66
301 ร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนในรอบถัดไป นำเสนอแนวคิด Carbon Net Zero ทั่วไป 17 พ.ค. 66
302 การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ /2566 ทั่วไป 17 พ.ค. 66
303 ขอแสดงความยินดี กับ "เพชรวชิรป่าซาง" 2566 ทั่วไป 12 พ.ค. 66
304 กำหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 12 พ.ค. 66
305 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 12 พ.ค. 66
306 กิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร 2566 ทั่วไป 12 พ.ค. 66
307 รับสมัครครูอัตราจ้างเอกภาษาอังกฤษ ทั่วไป 1 พ.ค. 66
308 วันฉัตรมงคล 2566 ทั่วไป 29 เม.ย. 66
309 เครื่องแบบนักเรียนวชิรป่าซาง ทั่วไป 26 เม.ย. 66
310 เทศการสงกรานต์ 2566 ทั่วไป 20 เม.ย. 66
311 พิธีสรงน้ำและขอพรรูปเหมือน พระโสภณวชิรธรรม (ครูบาศรีนวล) ทั่วไป 20 เม.ย. 66
312 ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรท่านอาจารย์ประสิทธิ์ มณีวรรณ ทั่วไป 20 เม.ย. 66
313 แพลตฟอร์ม ทั่วไป 12 เม.ย. 66
314 วันจักรี ๖ เมษายน ทั่วไป 6 เม.ย. 66
315 วันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ทั่วไป 5 เม.ย. 66
316 การมอบตัวนักเรียนหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4 และกลางคัน ปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 5 เม.ย. 66
317 วันพระราชสมภพ ?สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...? ทั่วไป 5 เม.ย. 66
318 รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ปี 1 ปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 1 เม.ย. 66
319 ไว้อาลัยกับการจากไปของ ทั่วไป 28 มี.ค. 66
320 ข่าวประกาศจากงานวิชาการ ทั่วไป 28 มี.ค. 66
321 ประกาศผู้จบหลักสูตรการศึกษา ม.3 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 28 มี.ค. 66
322 ประกาศผู้จบหลักสูตรการศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 28 มี.ค. 66
323 การมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 28 มี.ค. 66
324 แจ้งรายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา 2566 ทั่วไป 28 มี.ค. 66
325 จ่ายเงินทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 22 มี.ค. 66
326 บริจาคโลหิต ทั่วไป 22 มี.ค. 66
327 บรรยากาศการรับสมัครนักเรียนOnSite ทั่วไป 15 มี.ค. 66
328 รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 14 มี.ค. 66
329 พิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 13 มี.ค. 66
330 เวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study: IS) ทั่วไป 2 มี.ค. 66
331 ละครเวที ทั่วไป 2 มี.ค. 66
332 อบรมเยาวชนลำพูนรักษ์ไทยรักษ์ถิ่น ทั่วไป 24 ก.พ. 66
333 การแสดงละครเวที ทั่วไป 23 ก.พ. 66
334 ประชุมศิษย์เก่าโรงเรียนวชิรป่าซาง ทั่วไป 22 ก.พ. 66
335 ผลงานนักเรียน ม.4-2565 ทั่วไป 21 ก.พ. 66
336 ผลงานครู-2565 ทั่วไป 18 ก.พ. 66
337 ผลงานนักเรียน ม.6-2565 ทั่วไป 18 ก.พ. 66
338 ประกาศรับสมัครนักเรียน ทั่วไป 18 ก.พ. 66
339 กิจกรรมการแข่งขัน E-sport game ROV งาน CKK OPEN HOUSE 2022 ทั่วไป 17 ก.พ. 66
340 ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน รร.วชิรป่าซาง ปีการศีกษา 2566-2 ทั่วไป 17 ก.พ. 66
341 ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวีดีโอโรงเรียนประชารัฐ ทั่วไป 16 ก.พ. 66
342 การอบรมพลังงานทดแทน ทั่วไป 16 ก.พ. 66
343 การแข่งขันกีฬาเปตอง กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ทั่วไป 16 ก.พ. 66
344 นายอำเภอพบนักเรียนวชิรป่าซาง ทั่วไป 14 ก.พ. 66
345 โรงเรียนวชิรป่าซางส่งทีมฟุตบอลเข้าชิงรอบแรกนัดที่สอง คว้า 3 แต้มมาครองได้สำเร็จ ทั่วไป 13 ก.พ. 66
346 e-sport game ROV ทั่วไป 12 ก.พ. 66
347 มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ทั่วไป 12 ก.พ. 66
348 กิจกรรมการมอบเกียรติบัตรห้องเรียนสะอาดประจำเดือนมกราคม 2566 ทั่วไป 12 ก.พ. 66
349 ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน รร.วชิรป่าซาง ปีการศีกษา 2566 ทั่วไป 10 ก.พ. 66
350 อำลาท่านรองผู้อำนวยการ นายธีรภัทร์ เทพคำ ทั่วไป 8 ก.พ. 66
351 ประชาสัมพันธ์ประกวดภาพถ่ายท่องเที่ยวลำพูน ทั่วไป 8 ก.พ. 66
352 ผลการเเข่งขันของนักเรียนโรงเรียนวชิรป่าซาง ลำพูน จากงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ระดับประเทศ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ทั่วไป 6 ก.พ. 66
353 โรงเรียนวชิรป่าซางขอขอบคุณงานปล่อยปลามหากุศล ทั่วไป 4 ก.พ. 66
354 งานปล่อยปลามหากุศล ครบรอบ 53 ปี วชิรป่าซาง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ทั่วไป 4 ก.พ. 66
355 โรงเรียนวชิรป่าซางขอส่งกำลังใจให้กับนักเรียนที่เข้าแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ระดับประเทศ ครั้งที่ 70 ทั่วไป 4 ก.พ. 66
356 โรงเรียนวชิรป่าซาง ขอแสดงความยินดีกับ รองฯธีรภัทร์ เทพคำ ทั่วไป 4 ก.พ. 66
357 ศิษย์เก่า ครู และนักเรียน เตรียมงานปล่อยปลามหากุศล ทั่วไป 31 ม.ค. 66
358 เข้าค่ายนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 30 ม.ค. 66
359 ประชาสัมพันธ์ปล่อยปลามหากุศล 53 ปี ทั่วไป 30 ม.ค. 66
360 กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 29 ม.ค. 66
361 ประชาสัมพันธงานปล่อยปลามหากุศล ครบรอบ 53 ปี วชิรป่าซาง ทั่วไป 29 ม.ค. 66
362 หมายเลขบัญชีทำบุญปล่อยปลา ครบรอบ 53 ปี ทั่วไป 25 ม.ค. 66
363 ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านแม่เมย และโรงเรียนบ้านป่าเลา ทั่วไป 23 ม.ค. 66
364 ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ .... ก้าวสู่ ๕๓ ปี สถาบันผลิต ทั่วไป 23 ม.ค. 66
365 แบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั่วไป 20 ม.ค. 66
366 MOE SAFETY CENTER แจ้งเหตุ ทั่วไป 20 ม.ค. 66
367 พิธีการสืบชะตาวันสถาปนาโรงเรีียนวชิรป่าซาง และปล่อยปลามหากุศล ทั่วไป 15 ม.ค. 66
368 คำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ทั่วไป 15 ม.ค. 66
369 การประกวดวงดนตรีไทย ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ?การสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนรู้สู่สัมมาชีพ? ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 15 ม.ค. 66
370 ผู้บริหารและครูผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 15 ม.ค. 66
371 การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 5 คน (ฟุตบอลโกลหนู) ทั่วไป 15 ม.ค. 66
372 แจ้งปิดทำการเรียนการสอน ทั่วไป 13 ม.ค. 66
373 ประกวดดนตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา ทั่วไป 13 ม.ค. 66
374 สล็อตเว็บตรงแตกหนัก เล่นคุ้ม เว็บดัง โดนใจสายปั่นทุกคน ทั่วไป 10 ม.ค. 66
375 โรงเรียนวชิรป่าซางขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพปล่อยปลามหากุศล ทั่วไป 9 ม.ค. 66
376 สวัสดีปีใหม่ 2566 ทั่วไป 4 ม.ค. 66
377 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 4 ม.ค. 66
378 พิธีมอบทุนการศึกษา โครงการ 910 ทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนที่ขาดแคลน จังหวัดลำพูน ทั่วไป 4 ม.ค. 66
379 กิจกรรมหน้าเสาธง วันที่ 26 ธันวาคม 2565 ทั่วไป 27 ธ.ค. 65
380 Lamphun Ranger คว้า ทั่วไป 26 ธ.ค. 65
381 กิจกรรมวันคริสต์มาส 2565 ทั่วไป 24 ธ.ค. 65
382 โรงเรียนวชิรป่าซางเชิญชวนร่วมถวายพระพร ทั่วไป 22 ธ.ค. 65