• ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • โรงเรียนวชิรป่าซาง
  210 บ้านนครเจดีย์ ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • 5 ธันวาคม วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ
  5 ธันวาคม ของทุกปี เป็น วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

ข่าวทั้งหมด

# หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
1 อบรมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมวิถีครูบา ทั่วไป 8 ธ.ค. 66
2 ๕ ธันวาคม "วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ" ทั่วไป 6 ธ.ค. 66
3 พิธีถวายราชสดุดี "วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ" ทั่วไป 6 ธ.ค. 66
4 กำหนดการจัดงานวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ทั่วไป 4 ธ.ค. 66
5 พิธีถวายราชสดุดี ทั่วไป 4 ธ.ค. 66
6 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ตามอัตลักษณ์วิถี ฯ ทั่วไป 4 ธ.ค. 66
7 สภานักเรียนโรงเรียนวชิรป่าซาง เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการวางแผนงานรณรงค์และขับเคลื่อนสิทธิเด็ก ทั่วไป 30 พ.ย 66
8 พิธีถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทั่วไป 24 พ.ย 66
9 ต้นพิกุลเกมส์คึกคัก ทั่วไป 16 พ.ย 66
10 ภาพบรรยากาศ กีฬาต้นพิกุลเกมส์ ทั่วไป 16 พ.ย 66
11 รับทุนการศึกษากองทุนมูลนิธิชมรมลูกศิษย์พระโสภณวชิรธรรม ทั่วไป 14 พ.ย 66
12 รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทั่วไป 12 พ.ย 66
13 ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 12 พ.ย 66
14 การประกวดโปสเตอร์รณรงค์ เรื่อง พลังเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการ Light from garbage ทั่วไป 10 พ.ย 66
15 ต้อนรับชุดปฏิบัติการด้านพลเรือน จากกองทัพทหารปืนใหญ่ที่ 7 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ทั่วไป 9 พ.ย 66
16 รับรางวัล คีตวัฒนศิลป์ บรรเลงเพลงไทยเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 2 ทั่วไป 8 พ.ย 66
17 มอบเกียรติบัตรแก่แกนนำเยาวชนจังหวัดลำพูน ทั่วไป 8 พ.ย 66
18 แจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ทั่วไป 7 พ.ย 66
19 แนะนำ DEEP แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ ทั่วไป 6 พ.ย 66
20 ต้อนรับคุณครูท่านใหม่ คุรครูธนวัฒน์ ใจผล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สู่รั้วชมพู-ขาว ทั่วไป 6 พ.ย 66
21 พิธีต้อนรับ ท่านรองผู้อำนวยการพงศกร สุดวงรัตน์ ทั่วไป 3 พ.ย 66
22 โรงเรียนวชิรป่าซางได้แสดงความยินดีกับ "คุณครูไชโย ธัมหมื่นยอง" ทั่วไป 3 พ.ย 66
23 โรงเรียนวชิรป่าซาง ขอแสดงความยินดี กับ "ครูเกรียงศักดิ์ จันทร์วงค์" ทั่วไป 1 พ.ย 66
24 กิจกรรมวันเปิดภาคเรียนใหม่ ทั่วไป 1 พ.ย 66
25 ครูที่ปรึกษานักเรียนปีการศึกษา 2/2566 ทั่วไป 30 ต.ค. 66
26 รร.วชิรป่าซาง เปิดภาคเรียนที่ 2/2566 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ทั่วไป 29 ต.ค. 66
27 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านระบบเทคโนโลยีสายสัญญาณและระบบ NETWORK จัดโดยบริษัท INTERLINK ทั่วไป 29 ต.ค. 66
28 วางพวงหรีดงานศพแม่นายขยัน พงศ์ดา ทั่วไป 28 ต.ค. 66
29 วันที่ 23 ตุลาคม ทั่วไป 26 ต.ค. 66
30 ขอต้อนรับ นายพงศกร สุดวงรัตน์ ทั่วไป 13 ต.ค. 66
31 ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ วันนวมินทรมหาราช ทั่วไป 13 ต.ค. 66
32 แบบสอบถามความพึงพอใจในงานประชาสัมพันธ์ รร.วชิรป่าซาง ทั่วไป 6 ต.ค. 66
33 ขอแสดงความยินดี กับคุณครูเกรียงศักดิ์ จันทร์วงค์ ทั่วไป 4 ต.ค. 66
34 กิจกรรมมุทิตาจิต แด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ทั่วไป 4 ต.ค. 66
35 ประชาสัมพันธ์ ระบบ ESS Help me แจ้งเหตุฉุกเฉิน ทั่วไป 4 ต.ค. 66
36 แจ้งกำหนดการ กิจกรรมมุทิตาจิต "คุณครูสมชาย เกิดฤทธิ์" ทั่วไป 4 ต.ค. 66
37 ภาพบรรยากาศกิจกรรมหน้าเสาธง วันที่ 27 กันยายน 2566 ทั่วไป 4 ต.ค. 66
38 อบรมมอบความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนวชิรป่าซางชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ทั่วไป 4 ต.ค. 66
39 ผลการแข่งขันกีฬา อบจ.ลำพูน ของ รร.วชิรป่าซาง ทั่วไป 4 ต.ค. 66
40 ภาพบรรยากาศกิจกรรมหน้าเสาธง วันที่ 21 กันยายน 2566 ทั่วไป 4 ต.ค. 66
41 กำหนดการกิจกรรมมุทิตาจิต "คุณครูสมชาย เกิดฤทธิ์" ทั่วไป 28 ก.ย. 66
42 ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 24 ก.ย. 66
43 ผลการแข่งขันกีฬา อบจ.ลำพูน ของ รร.วชิรป่าซาง ทั่วไป 22 ก.ย. 66
44 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ทั่วไป 20 ก.ย. 66
45 มุทิตา กษิณาลัย ร้อยดวงใจ ชาววชิรป่าซาง ทั่วไป 20 ก.ย. 66
46 แนะนำเว็บไซต์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 71 ทั่วไป 20 ก.ย. 66
47 ขอแสดงความยินดี กับ "นางสาวธิดารัตน์ วินันท์" ทั่วไป 20 ก.ย. 66
48 มอบรับรางวัล ทั่วไป 20 ก.ย. 66
49 นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง เข้าค่ายปกติ ปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 19 ก.ย. 66
50 งานควบคุมภายในโรงเรียนวชิรป่าซาง ทั่วไป 17 ก.ย. 66
51 เข้าค่ายปกตินักศึกษาวิชารทหารชั้นปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 16 ก.ย. 66
52 ปิดงบประมาณ 2566 ทั่วไป 15 ก.ย. 66
53 กิจกรรม Happy money การอบรมเชิงปฏิบัติการ "นักชงมืออาชีพ" ทั่วไป 15 ก.ย. 66
54 ประกาศโรงเรียนวชิรป่าซาง ทั่วไป 14 ก.ย. 66
55 ดอกพิกุลเกรียงไกรคลิปภาพยนต์สั้นครอบครัวคุณธรรม ทั่วไป 14 ก.ย. 66
56 โรงเรียนวชิรป่าซาง ขอแสดงความยินดี กับ ครูวิโรจน์ ชมภูศรี ทั่วไป 14 ก.ย. 66
57 มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน กิจกรรม "งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์" ปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 14 ก.ย. 66
58 มอบเกียรติบัตรรางวัลแก่นักเรียน ในกิจกรรม จากวันสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทย รณรงค์ใช้ห้องสมุด ทั่วไป 14 ก.ย. 66
59 ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยม ติดตามเยาวชนผู้รับทุนการศึกษา มูลนิธิจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ทั่วไป 11 ก.ย. 66
60 ดาวน์โหลดเกียรติบัตร ครู นักเรียน กรรมการ งานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ทั่วไป 1 ก.ย. 66
61 สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์โรงเรียนวชิรป่าซาง ทั่วไป 31 ส.ค. 66
62 ประมวลภาพการเก็บเกี่ยวประสบการณ์การประกวดดนตรีของวง "วชิรไท" รร. วชิรป่าซาง ทั่วไป 30 ส.ค. 66
63 กิจกรรม จากวันสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทย รณรงค์ใช้ห้องสมุด ทั่วไป 30 ส.ค. 66
64 ประมวลภาพการเก็บเกี่ยวประสบการณ์การประกวดดนตรีของวง "วชิรไท" รร. วชิรป่าซาง ทั่วไป 29 ส.ค. 66
65 ขอเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนวชิรป่าซาง เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ทั่วไป 28 ส.ค. 66
66 กำหนดการกิจกรรม "จากวันสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทย รณรงค์ใช้ห้องสมุด" ทั่วไป 26 ส.ค. 66
67 กำหนดการกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์โรงเรียนวชิรป่าซาง ทั่วไป 26 ส.ค. 66
68 ประชาสัมพันธ์งานวันสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทย รณรงค์ใช้ห้องสมุด ทั่วไป 24 ส.ค. 66
69 กองทัพบก รับสมัครกองพันจู่โจมรักษาพระองค์ ทั่วไป 23 ส.ค. 66
70 แสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ทั่วไป 23 ส.ค. 66
71 อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 19 ส.ค. 66
72 ตัวแทนโรงเรียนวชิรป่าซางเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจําปี พ.ศ. 2566 ทั่วไป 19 ส.ค. 66
73 แจ้งประกาศหยุดการเรียนการสอน ทั่วไป 18 ส.ค. 66
74 แข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ครั้งที่ 71 ทั่วไป 18 ส.ค. 66
75 มอบเกียรติบัตร รด.จิตอาสา ทั่วไป 16 ส.ค. 66
76 เผยแพร่แผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวชิรป่าซาง พ.ศ.2566-2570 ทั่วไป 12 ส.ค. 66
77 แนะนำเว็บไซต์คลังสื่อ และเผยแพร่ผลงานครูของสพฐ. ทั่วไป 9 ส.ค. 66
78 ประกาศ แจ้งหยุดการเรียนการสอน ทั่วไป 9 ส.ค. 66
79 ส่งกำลังใจให้กับนักเรียนที่เข้าแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ทั่วไป 8 ส.ค. 66
80 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทั่วไป 8 ส.ค. 66
81 เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมอบรมออนไลน์ ทั่วไป 8 ส.ค. 66
82 กำหนดการพิธีถวายพระพรชัยมงคลล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2566 ทั่วไป 8 ส.ค. 66
83 วันเข้าพรรษา วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ทั่วไป 3 ส.ค. 66
84 อบรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทั่วไป 3 ส.ค. 66
85 นักเรียนเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ทั่วไป 1 ส.ค. 66
86 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ทั่วไป 1 ส.ค. 66
87 อาสาฬหบูชา ๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ทั่วไป 1 ส.ค. 66
88 กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วันนครเจดีย์ ทั่วไป 28 ก.ค. 66
89 พิธีถวายพระพรชัยมงคล "พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว" ทั่วไป 28 ก.ค. 66
90 ระบบวัดแววความสามารถพิเศษ ทั่วไป 28 ก.ค. 66
91 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ทั่วไป 26 ก.ค. 66
92 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2567 ทั่วไป 26 ก.ค. 66
93 มอบเกียรติบัตรรางวัลการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ทั่วไป 26 ก.ค. 66
94 กำหนดการพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั่วไป 25 ก.ค. 66
95 กำหนดการกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา โรงเรียนวชิรป่าซาง ทั่วไป 25 ก.ค. 66
96 ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร ร.10 ทั่วไป 25 ก.ค. 66
97 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับภาคเหนือตอนบน ทั่วไป 23 ก.ค. 66
98 ประกาศ เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ On-hand ทั่วไป 23 ก.ค. 66
99 ชื่นชมนักเรียนทำความดี ทั่วไป 13 ก.ค. 66
100 งานโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste) ทั่วไป 13 ก.ค. 66
101 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา2566 *วชิรป่าซางคัพ* ทั่วไป 11 ก.ค. 66
102 ตารางสอบ1/2566 ทั่วไป 11 ก.ค. 66
103 พิธีไหว้ครูวชิรป่าซาง ทั่วไป 6 ก.ค. 66
104 back to school 2566 ทั่วไป 6 ก.ค. 66
105 ตารางเรียนของนักเรียนวชิรป่าซาง ทั่วไป 6 ก.ค. 66
106 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ตรวจสอบเฝ้าระวังอาหารและน้ำดื่มในโรงเรียน ทั่วไป 4 ก.ค. 66
107 ผอ.กิตติ ปานมี เข้ารับตราสัญญาลักษณ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ทั่วไป 4 ก.ค. 66
108 วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทั่วไป 4 ก.ค. 66
109 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชั่น ทั่วไป 30 มิ.ย. 66
110 งานชุมนุมลูกเสือจิตอาสา พระราชทาน ครั้งที่ 2 จังหวัดลำพูน ทั่วไป 30 มิ.ย. 66
111 26 มิุนายน 2566 "วันสุนทรภู่" ทั่วไป 29 มิ.ย. 66
112 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ ทั่วไป 29 มิ.ย. 66
113 งานแสดงดนตรี คตีวัฒนศิลป์ บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 2 ทั่วไป 24 มิ.ย. 66
114 อำเภอป่าซางตรวจเยี่ยมและพบปะกับนักเรียนโรงเรียนวชิรป่าซาง ทั่วไป 24 มิ.ย. 66
115 มอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่ผ่านการอบรมแกนนำกล้าดีศรีลำพูน รุ่นที่ 16 ทั่วไป 21 มิ.ย. 66
116 วชิรป่าซางคว้ารางวัลนักเรียนและครูที่เข้าร่วมแข่งขัน Hackathon: Carbon Net Zero ทั่วไป 20 มิ.ย. 66
117 ดอกพิกุลเกรียงไกร เพชรวชิรป่าซาง ทั่วไป 20 มิ.ย. 66
118 ประกาศเจตจำนงสุจริตของโรงเรียนวชิรป่าซาง ประจำปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 16 มิ.ย. 66
119 นักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา (คอแดง) ทั่วไป 16 มิ.ย. 66
120 บริจาคโลหิต ทั่วไป 16 มิ.ย. 66
121 ผลการประกวดพานไหว้ครู ทั่วไป 15 มิ.ย. 66
122 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมงานวิทยาศาสตร์ศูนย์วิทยาศาสตร์ลำปาง ทั่วไป 13 มิ.ย. 66
123 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอบรมวิทยาการคำนวณ ทั่วไป 13 มิ.ย. 66
124 บริจาคโลหิต ทั่วไป 12 มิ.ย. 66
125 โรงเรียนวชิรป่าซางขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA2566) ทั่วไป 12 มิ.ย. 66
126 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2566 ทั่วไป 11 มิ.ย. 66
127 ธรรมยาตราเดินเทสสันตรี(สันถี) ตามวิถีครูบา สู่บุคคลสำคัญของโลก ทั่วไป 11 มิ.ย. 66
128 กิจกรรมวันไหว้ครูวชิรป่าซาง 2566 ทั่วไป 9 มิ.ย. 66
129 โรงเรียนวชิรป่าซาง เตรียมความพร้อมประเมิน ITA2566 ทั่วไป 8 มิ.ย. 66
130 ขอแสดงความยินดีนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.ช. ทั่วไป 8 มิ.ย. 66
131 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ทั่วไป 8 มิ.ย. 66
132 พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ทั่วไป 8 มิ.ย. 66
133 วันวิสาขบูชา ทั่วไป 8 มิ.ย. 66
134 งานไหว้ครู-2566 ทั่วไป 6 มิ.ย. 66
135 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ทั่วไป 1 มิ.ย. 66
136 กิจกรรมชุมนุมวชิรป่าซาง ทั่วไป 31 พ.ค. 66
137 3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทั่วไป 31 พ.ค. 66
138 โรงเรียนวชิรป่าซางต้อนรับครูคนใหม่ นายชัชพล พักตร์ใส ทั่วไป 29 พ.ค. 66
139 สมัคร ร.ด.ปี 1 และฝึกนักศึกษาบังคับบัญชา ทั่วไป 29 พ.ค. 66
140 พิธีมอบใบรับรอง การผ่านฝึกประสบการณ์จากโรงพยาบาลป่าซาง ทั่วไป 25 พ.ค. 66
141 พิธีเข้าประจำกองและพิธีประดับบ่า (อินทรธนู) ทั่วไป 25 พ.ค. 66
142 แต่งตั้งสารวัตรนักเรียนโรงเรียนวชิรป่าซาง ประจำปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 19 พ.ค. 66
143 ยินดีต้อนรับครูนาฏศิลป์คนใหม่ ทั่วไป 18 พ.ค. 66
144 กิจกรรมหน้าเสาธง เช้าวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 ทั่วไป 17 พ.ค. 66
145 ร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนในรอบถัดไป นำเสนอแนวคิด Carbon Net Zero ทั่วไป 17 พ.ค. 66
146 การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ /2566 ทั่วไป 17 พ.ค. 66
147 ขอแสดงความยินดี กับ "เพชรวชิรป่าซาง" 2566 ทั่วไป 12 พ.ค. 66
148 กำหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 12 พ.ค. 66
149 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 12 พ.ค. 66
150 กิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร 2566 ทั่วไป 12 พ.ค. 66
151 รับสมัครครูอัตราจ้างเอกภาษาอังกฤษ ทั่วไป 1 พ.ค. 66
152 วันฉัตรมงคล 2566 ทั่วไป 29 เม.ย. 66
153 เครื่องแบบนักเรียนวชิรป่าซาง ทั่วไป 26 เม.ย. 66
154 เทศการสงกรานต์ 2566 ทั่วไป 20 เม.ย. 66
155 พิธีสรงน้ำและขอพรรูปเหมือน พระโสภณวชิรธรรม (ครูบาศรีนวล) ทั่วไป 20 เม.ย. 66
156 ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรท่านอาจารย์ประสิทธิ์ มณีวรรณ ทั่วไป 20 เม.ย. 66
157 แพลตฟอร์ม ทั่วไป 12 เม.ย. 66
158 วันจักรี ๖ เมษายน ทั่วไป 6 เม.ย. 66
159 วันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ทั่วไป 5 เม.ย. 66
160 การมอบตัวนักเรียนหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4 และกลางคัน ปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 5 เม.ย. 66
161 วันพระราชสมภพ ?สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...? ทั่วไป 5 เม.ย. 66
162 รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ปี 1 ปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 1 เม.ย. 66
163 ไว้อาลัยกับการจากไปของ ทั่วไป 28 มี.ค. 66
164 ข่าวประกาศจากงานวิชาการ ทั่วไป 28 มี.ค. 66
165 ประกาศผู้จบหลักสูตรการศึกษา ม.3 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 28 มี.ค. 66
166 ประกาศผู้จบหลักสูตรการศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 28 มี.ค. 66
167 การมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 28 มี.ค. 66
168 แจ้งรายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา 2566 ทั่วไป 28 มี.ค. 66
169 จ่ายเงินทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 22 มี.ค. 66
170 บริจาคโลหิต ทั่วไป 22 มี.ค. 66
171 บรรยากาศการรับสมัครนักเรียนOnSite ทั่วไป 15 มี.ค. 66
172 รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 14 มี.ค. 66
173 พิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 13 มี.ค. 66
174 เวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study: IS) ทั่วไป 2 มี.ค. 66
175 ละครเวที ทั่วไป 2 มี.ค. 66
176 อบรมเยาวชนลำพูนรักษ์ไทยรักษ์ถิ่น ทั่วไป 24 ก.พ. 66
177 การแสดงละครเวที ทั่วไป 23 ก.พ. 66
178 ประชุมศิษย์เก่าโรงเรียนวชิรป่าซาง ทั่วไป 22 ก.พ. 66
179 ผลงานนักเรียน ม.4-2565 ทั่วไป 21 ก.พ. 66
180 ผลงานครู-2565 ทั่วไป 18 ก.พ. 66
181 ผลงานนักเรียน ม.6-2565 ทั่วไป 18 ก.พ. 66
182 ประกาศรับสมัครนักเรียน ทั่วไป 18 ก.พ. 66
183 กิจกรรมการแข่งขัน E-sport game ROV งาน CKK OPEN HOUSE 2022 ทั่วไป 17 ก.พ. 66
184 ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน รร.วชิรป่าซาง ปีการศีกษา 2566-2 ทั่วไป 17 ก.พ. 66
185 ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวีดีโอโรงเรียนประชารัฐ ทั่วไป 16 ก.พ. 66
186 การอบรมพลังงานทดแทน ทั่วไป 16 ก.พ. 66
187 การแข่งขันกีฬาเปตอง กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ทั่วไป 16 ก.พ. 66
188 นายอำเภอพบนักเรียนวชิรป่าซาง ทั่วไป 14 ก.พ. 66
189 โรงเรียนวชิรป่าซางส่งทีมฟุตบอลเข้าชิงรอบแรกนัดที่สอง คว้า 3 แต้มมาครองได้สำเร็จ ทั่วไป 13 ก.พ. 66
190 e-sport game ROV ทั่วไป 12 ก.พ. 66
191 มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ทั่วไป 12 ก.พ. 66
192 กิจกรรมการมอบเกียรติบัตรห้องเรียนสะอาดประจำเดือนมกราคม 2566 ทั่วไป 12 ก.พ. 66
193 ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน รร.วชิรป่าซาง ปีการศีกษา 2566 ทั่วไป 10 ก.พ. 66
194 อำลาท่านรองผู้อำนวยการ นายธีรภัทร์ เทพคำ ทั่วไป 8 ก.พ. 66
195 ประชาสัมพันธ์ประกวดภาพถ่ายท่องเที่ยวลำพูน ทั่วไป 8 ก.พ. 66
196 ผลการเเข่งขันของนักเรียนโรงเรียนวชิรป่าซาง ลำพูน จากงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ระดับประเทศ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ทั่วไป 6 ก.พ. 66
197 โรงเรียนวชิรป่าซางขอขอบคุณงานปล่อยปลามหากุศล ทั่วไป 4 ก.พ. 66
198 งานปล่อยปลามหากุศล ครบรอบ 53 ปี วชิรป่าซาง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ทั่วไป 4 ก.พ. 66
199 โรงเรียนวชิรป่าซางขอส่งกำลังใจให้กับนักเรียนที่เข้าแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ระดับประเทศ ครั้งที่ 70 ทั่วไป 4 ก.พ. 66
200 โรงเรียนวชิรป่าซาง ขอแสดงความยินดีกับ รองฯธีรภัทร์ เทพคำ ทั่วไป 4 ก.พ. 66
201 ศิษย์เก่า ครู และนักเรียน เตรียมงานปล่อยปลามหากุศล ทั่วไป 31 ม.ค. 66
202 เข้าค่ายนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 30 ม.ค. 66
203 ประชาสัมพันธ์ปล่อยปลามหากุศล 53 ปี ทั่วไป 30 ม.ค. 66
204 กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 29 ม.ค. 66
205 ประชาสัมพันธงานปล่อยปลามหากุศล ครบรอบ 53 ปี วชิรป่าซาง ทั่วไป 29 ม.ค. 66
206 หมายเลขบัญชีทำบุญปล่อยปลา ครบรอบ 53 ปี ทั่วไป 25 ม.ค. 66
207 ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านแม่เมย และโรงเรียนบ้านป่าเลา ทั่วไป 23 ม.ค. 66
208 ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ .... ก้าวสู่ ๕๓ ปี สถาบันผลิต ทั่วไป 23 ม.ค. 66
209 แบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั่วไป 20 ม.ค. 66
210 MOE SAFETY CENTER แจ้งเหตุ ทั่วไป 20 ม.ค. 66
211 พิธีการสืบชะตาวันสถาปนาโรงเรีียนวชิรป่าซาง และปล่อยปลามหากุศล ทั่วไป 15 ม.ค. 66
212 คำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ทั่วไป 15 ม.ค. 66
213 การประกวดวงดนตรีไทย ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ?การสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนรู้สู่สัมมาชีพ? ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 15 ม.ค. 66
214 ผู้บริหารและครูผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 15 ม.ค. 66
215 การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 5 คน (ฟุตบอลโกลหนู) ทั่วไป 15 ม.ค. 66
216 แจ้งปิดทำการเรียนการสอน ทั่วไป 13 ม.ค. 66
217 ประกวดดนตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา ทั่วไป 13 ม.ค. 66
218 สล็อตเว็บตรงแตกหนัก เล่นคุ้ม เว็บดัง โดนใจสายปั่นทุกคน ทั่วไป 10 ม.ค. 66
219 โรงเรียนวชิรป่าซางขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพปล่อยปลามหากุศล ทั่วไป 9 ม.ค. 66
220 สวัสดีปีใหม่ 2566 ทั่วไป 4 ม.ค. 66
221 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 4 ม.ค. 66
222 พิธีมอบทุนการศึกษา โครงการ 910 ทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนที่ขาดแคลน จังหวัดลำพูน ทั่วไป 4 ม.ค. 66
223 กิจกรรมหน้าเสาธง วันที่ 26 ธันวาคม 2565 ทั่วไป 27 ธ.ค. 65
224 Lamphun Ranger คว้า ทั่วไป 26 ธ.ค. 65
225 กิจกรรมวันคริสต์มาส 2565 ทั่วไป 24 ธ.ค. 65
226 โรงเรียนวชิรป่าซางเชิญชวนร่วมถวายพระพร ทั่วไป 22 ธ.ค. 65