• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

เว็บเพจงานชุมนมนักศึกษาวิชาทหาร


สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง

1. การเตรียมการฝึกภาคปกติ แบบ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ค่ายพระนเรศวร อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
   - power point เตรียมการฝึกแบบ3
   - เอกสารเตรียมการฝึกแบบ3