• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
    No Gift Policy

  • No Gift Policy
    โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

  • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
    เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

  • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
    นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ