• รับสมัครนักเรียนใหม่ 2566
  การรับสมัครนักเรียนใหม่ 2566

 • ภาพหน้าเสาธง
  ภาพหน้าเสาธง

 • โรงเรียนสุจริต
  โรงเรียนสุจริต

 • ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • โรงเรียนคุณธรรม
  โรงเรียนคุณธรรม

 • รับนักเรียนใหม่2566
  รับนักเรียนใหม่2566

ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายสุรพงษ์ จ๋าก๋าง
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
 อีเมล์ : [email protected]
เบอร์โทร : 0861988085