• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายสุรพงษ์ จ๋าก๋าง
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
 ที่อยู่ : 110 หมู่ 13 ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัส 51120
อีเมล์ : [email protected]
เบอร์โทร : 0861988085
เว็บไซต์ : spider-edu.com

เอกสาร / ผลงาน เผยแพร่

วันที่ รายการ ปีการศึกษา เอกสารประกอบ

เกียรติบัตร / รางวัล

วันที่ได้รับ รายการ ระดับ หน่วยงานที่มอบ ปีการศึกษา เอกสาร