• รับสมัครนักเรียนใหม่ 2566
  การรับสมัครนักเรียนใหม่ 2566

 • ภาพหน้าเสาธง
  ภาพหน้าเสาธง

 • โรงเรียนสุจริต
  โรงเรียนสุจริต

 • ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • โรงเรียนคุณธรรม
  โรงเรียนคุณธรรม

 • รับนักเรียนใหม่2566
  รับนักเรียนใหม่2566

ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางกมลทิพย์ สายสุวรรณ
ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
 นางกมลทิพย์  สายสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
210 ม.7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
[email protected]
โทร 0850371324