• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางลาวัลย์ สุริยะวงค์
ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ
 ชื่อ - นามสกุล :  นางลาวัลย์ สุริยะวงค์
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : ครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ
ที่อยู่ : 210 ม.7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
Telephone : 0932297785
Email : [email protected]
กลุ่ม / แผนก : สาระภาษาต่างประเทศ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ
 

เอกสาร / ผลงาน เผยแพร่

วันที่ รายการ ปีการศึกษา เอกสารประกอบ

เกียรติบัตร / รางวัล

วันที่ได้รับ รายการ ระดับ หน่วยงานที่มอบ ปีการศึกษา เอกสาร