• รับสมัครนักเรียนใหม่ 2566
  การรับสมัครนักเรียนใหม่ 2566

 • ภาพหน้าเสาธง
  ภาพหน้าเสาธง

 • โรงเรียนสุจริต
  โรงเรียนสุจริต

 • ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • โรงเรียนคุณธรรม
  โรงเรียนคุณธรรม

 • รับนักเรียนใหม่2566
  รับนักเรียนใหม่2566

ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาววิมลพรรณ มหาวัน
ตำแหน่งครู
 ชื่อ - นามสกุล :  นางสาววิมลพรรณ มหาวัน
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก : ครูผู้สอนรายวิชาภาษาจีน
ที่อยู่ : 135 หมู่ 6 ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่
Telephone : 0843689778
Email : [email protected]
กลุ่ม / แผนก : สาระภาษาต่างประเทศ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูครูผู้สอนรายวิชาภาษาจีน