• รับสมัครนักเรียนใหม่ 2566
  การรับสมัครนักเรียนใหม่ 2566

 • ภาพหน้าเสาธง
  ภาพหน้าเสาธง

 • โรงเรียนสุจริต
  โรงเรียนสุจริต

 • ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • โรงเรียนคุณธรรม
  โรงเรียนคุณธรรม

 • รับนักเรียนใหม่2566
  รับนักเรียนใหม่2566

ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายเฉลิมชนม์ ดู่สอน
ตำแหน่งครู ชำนาญการ
 ชื่อ - นามสกุล :  นายเฉลิมชนม์ ดู่สอน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก : ครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์
ที่อยู่ : 78/2 ม.5 ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
Telephone : 0903304334
Email : [email protected]
กลุ่ม / แผนก : สาระคณิตศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์