• รับสมัครนักเรียนใหม่ 2566
  การรับสมัครนักเรียนใหม่ 2566

 • ภาพหน้าเสาธง
  ภาพหน้าเสาธง

 • โรงเรียนสุจริต
  โรงเรียนสุจริต

 • ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • โรงเรียนคุณธรรม
  โรงเรียนคุณธรรม

 • รับนักเรียนใหม่2566
  รับนักเรียนใหม่2566

ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายวิโรจน์ ชมภูศรี
ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ
 การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : ศษ.บ. สังคมศึกษา 
เบอร์โทร :