• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

O37-รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

โรงเรียนวชิรป่าซาง ได้รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน เป็นการแสดงรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตตามข้อ o36 มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
 (1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
 (2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/ กิจกรรม
โดยจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือ ราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของ ปี พ.ศ. 2566
ดาวน์โหลดไฟล์


นายสมชาย เกิดฤทธิ์
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ
ผู้จัดทำข้อมูล

นายศราวุฒิ พงษ์บัณฑิตนุกุล
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ผู้จัดทำข้อมูล


เข้าดู : 712 ครั้ง