• วชิรป่าซางเกรียงไกร
    210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

  • วชิรป่าซาง งดรับและให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่
    วชิรป่าซางไม่ทนต่อการทุจริต คอรัปชั่น

  • การแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 72 ปีการศึกษา 2567 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
    การแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 72 ปีการศึกษา 2567 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่มโรงเรียนจังหวัดลำพูน) 26 สิงหาคม พ.ศ. 2567

O31-รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

o    แสดงผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2566 ที่มี      รายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
    (1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของ   ความเสี่ยง
    (2) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
    (3) ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง

1. นายวิโรจน์ ชมภูศรี
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
ผู้จัดทำข้อมูล

2. นายสราวุฒิ  พงษ์บัณฑิตนุกุล
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ผู้จัดทำข้อมูล

3. นายคงวิทย์  เขื่อนควบ
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
ผู้จัดทำข้อมูล

4. นางกมลวรรณ  กาวิชัย
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
ผู้จัดทำข้อมูล


5. นางสาววรรณนภา อะกินแก้ว
ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกสอน
ผู้จัดทำข้อมูล

6. นางสาวนุสรา  แก้วเกตุสี
ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกสอน
ผู้จัดทำข้อมูล


เข้าดู : 949 ครั้ง