• วชิรป่าซางเกรียงไกร
    210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

  • วชิรป่าซาง งดรับและให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่
    วชิรป่าซางไม่ทนต่อการทุจริต คอรัปชั่น

  • การแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 72 ปีการศึกษา 2567 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
    การแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 72 ปีการศึกษา 2567 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่มโรงเรียนจังหวัดลำพูน) 26 สิงหาคม พ.ศ. 2567

O7-แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

โรงเรียนวชิรป่าซาง มีแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ซึ่งเป็นแผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะเวลามากกว่า 1 ปี  โดยโรงเรียนใช้เป็นแม่บทและแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุม ปี พ.ศ. 2567
ดาวน์โหลดไฟล์แผนกลยุทธ์ 3 ปี


ดาวน์โหลดไฟล์แผนกลยุทธ์ 5 ปี


นายสุรพงษ์  จ๋าก๋าง
ตำแหน่ง ครู คศ.3
ผู้จัดทำข้อมูล 

เข้าดู : 688 ครั้ง