• โรงเรียนวชิรป่าซาง
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • วชิรป่าซางเกรียงไกร
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • เทศกาลแขวนโคม
  เทศกาลแขวนโคมล้านดวงที่ลำพูน ปี 2566

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • รับนักเรียน 2567
  โรงเรียนวชิรป่าซางเปิดรับสมัครนักเรียน ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2567

O2-ข้อมูลผู้บริหาร

โรงเรียนวชิรป่าซาง มีผู้บริหาร ในปีงบประมาณ 2566 จำนวน 2 คน คือ
  1. นายกิตติ  ปานมี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรป่าซาง
  2. นายพงศกร  สุดวงรัตน์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรป่าซาง
โดยได้เปิดเผยข้อมูลของผู้บริหาร ดังนี้
ดาวน์โหลดไฟล์ (กำลังปรับปรุงข้อมูล)
นางสาวธารินทร์ จันทราทิตย์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้จัดทำข้อมูล


เข้าดู : 1789 ครั้ง