• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

O2-ข้อมูลผู้บริหาร

โรงเรียนวชิรป่าซาง มีผู้บริหาร ในปีงบประมาณ 2566 จำนวน 2 คน คือ
  1. นายกิตติ  ปานมี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรป่าซาง
  2. นายธีรภัทร์  เทพคำ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรป่าซาง
โดยได้เปิดเผยข้อมูลของผู้บริหาร ดังนี้
ดาวน์โหลดไฟล์


นางสาวธารินทร์ จันทราทิตย์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้จัดทำข้อมูล


เข้าดู : 1586 ครั้ง