• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

O39-ประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ

โรงเรียนวชิรป่าซาง ยึดแนวทางการประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2564 เป็นแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดให้ถือปฏิบัติ
ดาวน์โหลดไฟล์ 1

| ดาวน์โหลดไฟล์ 2


นายณัฐพงษ์ กันทาดง
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ

ผู้จัดทำข้อมูล

 

เข้าดู : 2477 ครั้ง