• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

O29-ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

โรงเรียนวชิรป่าซาง ได้จัดทำข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยมีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย
 (1) จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด
 (2) จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
 (3) จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
ซึ่งเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
ดาวน์โหลดไฟล์


นายอนุพันธ์ ปัญญาอุ้ย
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ

ผู้จัดทำข้อมูล

 


เข้าดู : 542 ครั้ง