• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

เครื่องแบบนักเรียนวชิรป่าซาง

ประชาสัมพันธ์ไปยังนักเรียนใหม่ทุกคน (ชาย-หญิง) จัดเครื่องแบบนักเรียนวชิรป่าซางตามระเบียบ ให้เป็นไปตามรูปภาพ....
26 เม.ย. 66 | รับชม : 63 ครั้ง