• ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • โรงเรียนวชิรป่าซาง
  210 บ้านนครเจดีย์ ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • 5 ธันวาคม วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ
  5 ธันวาคม ของทุกปี เป็น วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

ประชาสัมพันธ์ รร.วชิรป่าซาง อยู่กับ สภานักเรียน ร.ร.วชิรป่าซางจังหวัดลำพูน
17 กุมภาพันธ์ เวลา 09:43 น. โรงเรียนวชิรป่าซาง  รับสมัครนักเรียนใหม่  ประจำปีการศึกษา 2566
ยากจน  มีทุนให้  นักกีฬาฟุตบอล ที่พักฟรี

กำหนดรับสมัคร
1. สมัครด้วยตนเอง : 11-15 มีนาคม 2566 ณ  อาคารเพชรราชา โรงเรียนวชิรป่าซาง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
2. สมัครออนไลน์  
   - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ตั้งแต่บัดนี้-27 มีนาคม 2566
   - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  แผนการเรียนวิทย์-คณิต  ตั้งแต่บัดนี้-22 มีนาคม 2566
   - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป   ตั้งแต่บัดนี้-27 มีนาคม 2566
สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 24  มีนาคม 2566  เวลา 08.30-12.00 น.
ประกาศผลการสมัคร : 29 มีนาคม 2566
รายงานตัว/มอบตัว :1 เมษายน 2566   เวลา 08.30 -16.30 น.
ลิ้งค์สมัครออนไลน์
https://sites.google.com/wp.ac.th/wachira66/home
(ถ้าหากสมัครออนไลน์แล้วให้มารับใบสมัครในวันมอบตัว)
?หลักฐานการสมัคร?
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนตนเอง  บิดา และมารดา
2. สำเนาทะเบียนบ้านตนเอง บิดา และมารดา                                
3. หลักฐานการจบหลักสูตรหรือเทียบเท่า หรือ  ใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่ากำลังศึกษาอยู่   ปีการศึกษา  2565 หรือเทียบเท่า
4. รูปถ่ายขนาด 3 X 4 ซม. หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป

อัตราการเก็บเงินบำรุงการศึกษา
ชั้น ม.ต้น = 1,280 บาท
ชั้น ม.ปลาย = 1,380 บาท


14 มี.ค. 66 | รับชม : 146 ครั้ง