• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

ละครเวที

ภาพบรรยากาศกิจกรรมละครเวที รายวิชา การแสดงละครเวที (พ30211) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 เรื่อง หมู่บ้านบางระจัน | สังข์ทอง และพบกับการแสดงละครเวทีของคณะครู เรื่อง จันทโครพ ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา ณ หอประชุมโรงเรียนวชิรป่าซาง ที่ผ่านมา
2 มี.ค. 66 | รับชม : 122 ครั้ง