• โรงเรียนวชิรป่าซาง
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • วชิรป่าซางเกรียงไกร
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • เทศกาลแขวนโคม
  เทศกาลแขวนโคมล้านดวงที่ลำพูน ปี 2566

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • รับนักเรียน 2567
  โรงเรียนวชิรป่าซางเปิดรับสมัครนักเรียน ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2567

ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน รร.วชิรป่าซาง ปีการศีกษา 2566-2


โรงเรียนวชิรป่าซาง รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
ยากจน มีทุนให้ นักกีฬาฟุตบอล ที่พักฟรี อาหารฟรี
กำหนดรับสมัคร
1. สมัครด้วยตนเอง : 11-15 มีนาคม 2566 ณ อาคารเพชรราชา โรงเรียนวชิรป่าซาง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
2. สมัครออนไลน์
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้-27 มีนาคม 2566
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทย์-คณิต ตั้งแต่บัดนี้-22 มีนาคม 2566
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้-27 มีนาคม 2566
สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 08.30-12.00 น.
ประกาศผลการสมัคร : 29 มีนาคม 2566
รายงานตัว/มอบตัว :1 เมษายน 2566 เวลา 08.30 -16.30 น.
ลิ้งค์สมัครออนไลน์
(ถ้าหากสมัครออนไลน์แล้วให้มารับใบสมัครในวันมอบตัว)
?หลักฐานการสมัคร?
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนตนเอง บิดา และมารดา
2. สำเนาทะเบียนบ้านตนเอง บิดา และมารดา
3. หลักฐานการจบหลักสูตรหรือเทียบเท่า หรือ ใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่ากำลังศึกษาอยู่ ปีการศึกษา 2565 หรือเทียบเท่า
4. รูปถ่ายขนาด 3 X 4 ซม. หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป

 
17 ก.พ. 66 | รับชม : 130 ครั้ง