• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

นายอำเภอพบนักเรียนวชิรป่าซาง

ภาพบรรยากาศกิจกรรมหน้าเสาธง 14 กุมภาพันธ์ 2566
...โรงเรียนวชิรป่าซางได้ต้อนรับ นายสวัสดิ์ ลือยศ นายปลัดอำเภอป่าซาง ผู้แทนในโครงการนายอำเภอป่าซางพบนักเรียนหน้าเสาธง พร้อมด้วยวิทยากรจากโรงพยาบาลป่าซางและหน่วยงานต่าง ๆ ในการแจ้งนโยบายขออำเภอป่าซางและมอบความรู้ให้แก่นักเรียน
...อีกทั้งทางโรงเรียนวชิรป่าซาง ได้รับเกียรติจากปลัดอำเภอป่าซางในการมอบเกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับชาติที่นักเรียนได้รางวัลจำนวน 6 รางวัล
...ทางโรงเรียนวชิรป่าซางขอขอบพระคุณอำเภอป่าซาง โรงพยาบาลป่าซาง และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้ให้เกียรติเดินทางมามอบความรู้แก่นักเรียนในวันนี้
 
14 ก.พ. 66 | รับชม : 74 ครั้ง