• โรงเรียนวชิรป่าซาง
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • วชิรป่าซางเกรียงไกร
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • เทศกาลแขวนโคม
  เทศกาลแขวนโคมล้านดวงที่ลำพูน ปี 2566

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • รับนักเรียน 2567
  โรงเรียนวชิรป่าซางเปิดรับสมัครนักเรียน ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2567

หมายเลขบัญชีทำบุญปล่อยปลา ครบรอบ 53 ปี

โรงเรียนวชิรป่าซาง เชิญชวนครู นักเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนวชิรป่าซาง ร่วมทำบุญปล่อยปลา เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนวชิรป่าซาง ครบรอบ 53 ปี ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566
ท่านสามารถโอนเงินทำบุญเข้าบัญชีชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนวชิรป่าซาง ธนาคารกสิกรไทย หมายเลขบัญชี 135-8-11441-1 ตามจิตศรัทธา ร่วมทำบุญ 200 บาท ได้พระรอดไว้บูชา (สามารถขอใบอนุโมทนาบุญได้)
25 ม.ค. 66 | รับชม : 133 ครั้ง