• โรงเรียนวชิรป่าซาง
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • วชิรป่าซางเกรียงไกร
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • เทศกาลแขวนโคม
  เทศกาลแขวนโคมล้านดวงที่ลำพูน ปี 2566

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • รับนักเรียน 2567
  โรงเรียนวชิรป่าซางเปิดรับสมัครนักเรียน ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2567

ภาพบรรยากาศ พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี โรงเรียนวชิรป่าซาง

ภาพบรรยากาศ พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี โรงเรียนวชิรป่าซาง โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายโยธิน ประสงค์ความดี เป็นประธานในพิธี คณะผู้บริหาร ประธานกรรมการสถานศึกษา ประธานชมรมผู้ปกครอง คณะครูโรงเรียนวชิรป่าซาง ผู้ประกอบกิจการ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้
5 ก.พ. 67 | รับชม : 9 ครั้ง