• โรงเรียนวชิรป่าซาง
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • วชิรป่าซางเกรียงไกร
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

การประกวดโปสเตอร์รณรงค์ เรื่อง พลังเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการ Light from garbage

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "การประกวดโปสเตอร์รณรงค์ เรื่อง พลังเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการ Light from garbage"
เงินรางวัลรวมมากกว่า 3,500 บาท
รางวัลการประกวด (รวม 5 รางวัล) ดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 1500 บาท
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 1000 บาท
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 500 บาท
4. รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 250 บาท (จำนวน 2 รางวัล)
ขั้นตอนการประกวด
1. ส่งผลงาน 1 โปสเตอร์/คน
2. กรอกรายละเอียดการรับสมัครบนลิงค์หน้าโพสต์
2.1แนบโปสเตอร์มาในลิ้งค์หน้าโพสต์
***โปสเตอร์แนวตั้งขนาดของโปสเตอร์ 21 x 29.7 cm. (กระดาษA4)***
ช่องการการสมัคร: แสกน QR code ในภาพ เพื่อกรอกใบสมัคร
สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
ติดต่อ/ สอบถามเพิ่มเติม
หมายเหตุ:
***การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด***
เมื่อเสร็จสิ้นการประกวด โปสเตอร์ของผู้เข้าร่วมการประกวดทุกท่านจะได้เข้าร่วมในการเดินขบวนกีฬาสี ต้นพิกุลเกม
โรงเรียนวชิรป่าซางในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


 
10 พ.ย 66 | รับชม : 77 ครั้ง