• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

เข้าค่ายปกตินักศึกษาวิชารทหารชั้นปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2566

สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง ได้ส่งนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1-3 จำนวน 30 คน เข้ารับการฝึกปกติประจำปีการศึกษา 2566 ผลัดที่ 5 ระหว่างวันที่ 9-18 กันยายน 2566 ณ ศูนย์ฝึกย่อยค่ายนเรศวรมหารราช อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โดยมีผกท.สุรพงษ์ จ๋าก๋าง ,ผช.ผกท.ไชโย ธัมหมื่นยอง ,ผช.ผกท.ไกรสร แปงใจ เป็นผู้กำกับควบคุมดูแล


 
16 ก.ย. 66 | รับชม : 4 ครั้ง