• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน กิจกรรม "งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์" ปีการศึกษา 2566

ภาพบรรยากาศกิจกรรมหน้าเสาธง วันที่ 12 กันยายน 2566
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนวชิรป่าซาง ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน กิจกรรม "งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์" ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา
โดยมีนายกิตติ ปานมี ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรป่าซางเป็นประธานในการมอบเกียรติบัตร ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ มากมายดังนี้
1. การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show)
2. การแข่งขัน E-sport เกม ROV
3. การทดลองแสนสนุก
4. Bingo Biology
5. กล้องจุลทรรศน์พาเพลิน
6. ตอบคำถามวิทยาศาสตร์
7. จรวดจิ๋ว บินนาน
8. การแข่งขันไข่นิวตัน
9. ขูดตามใจ ไขข้อความ
14 ก.ย. 66 | รับชม : 5 ครั้ง