• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศโรงเรียนวชิรป่าซาง

เรื่อง แจ้งรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ On-hand
      ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน อบจ. ลำพูน เกมส์ ประจำปี 2566
ซึ่งทางโรงเรียนวชิรป่าซาง ได้รับมอบหมายให้นำนักเรียนเข้าร่วมขบวนพาเหรดพิธีเปิดการแข่งขันในนามตัวแทนกลุ่มอำเภอป่าซาง ในวันจันที่ 18 กันยายน 2566 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยมีคณะครูจำนวน 21 คน และนักเรียนจำนวน 72 คน เข้าร่วมกิจกรรม
โรงเรียนวชิรป่าซาง จึงของดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ On-site และให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ On-hand ในวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 โดยให้ครูผู้สอนมอบหมายงานให้นักเรียนกลับไปทำที่บ้านและกำหนดให้นักเรียน มาเรียนตามปกติในวันอังคารที่ 19 กันยายน 2566
14 ก.ย. 66 | รับชม : 3 ครั้ง