• ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • โรงเรียนวชิรป่าซาง
  210 บ้านนครเจดีย์ ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • 5 ธันวาคม วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ
  5 ธันวาคม ของทุกปี เป็น วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

พิธีมอบใบรับรอง การผ่านฝึกประสบการณ์จากโรงพยาบาลป่าซาง

ภาพบรรยากาศพิธีมอบใบรับรอง การผ่านฝึกประสบการณ์จากโรงพยาบาลป่าซาง นักเรียนจิตอาสาจำนวน 8 คน โดยได้รับการสนับสนุนจากงานแนะแนวแนว โรงเรียนวชิรป่าซาง
25 พ.ค. 66 | รับชม : 76 ครั้ง