• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

กิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร 2566

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 สภานักเรียน โรงเรียนวชิรป่าซาง จังหวัดลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร “ลำพูนไม่ลำพัง รวมพลังเลือกคนดี BIG DAY” เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งของจังหวัดลำพูน ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร ร่วมกันสอดส่องดูแลเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความสุจริต เที่ยงธรรมและชอบกฎหมาย อีกทั้งร่วมแรงร่วมใจในการรักษาแชมป์จังหวัดที่มีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศไทย เป็นสมัยที่ 14 โดยมีนายกิตติ ปานมี ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรป่าซาง ให้เกียรติร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวชิรป่าซางร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณชุมชนนครเจดีย์
12 พ.ค. 66 | รับชม : 66 ครั้ง