• โรงเรียนวชิรป่าซาง
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • โรงเรียนคุณธรรม
  โรงเรียนคุณธรรม

 • ยินดีต้อนรับครูนาฏศิลป์คนใหม่
  โรงเรียนวชิรป่าซาง ยินดีต้อนรับ "นายชัชพล พักตร์ใส" ตำแหน่งครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) สู่รั้วชมพู-ขาว ด้วยความยินดียิ่ง

ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียนโรงเรียนวชิรป่าซาง
ข้อมูลวันอังคาร ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2566
 
ชั้น ชาย หญิง รวม จำนวนห้อง
มัธยมศึกษาปีที่ 1 31 27 58 2
มัธยมศึกษาปีที่ 2 32 20 52 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3 49 38 87 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4 24 21 45 2
มัธยมศึกษาปีที่ 5 30 23 53 2
มัธยมศึกษาปีที่ 6 30 28 58 2
รวมทั้งหมด 196 157 353 13