• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

อักษรย่อ/สี/ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ตัวอักษรย่องโรงเรียน      ว.ป.
สีประจำโรงเรียน             ชมพู – ขาว
ต้นไม้ประจำโรงเรียน       ต้นพิกุล