• รับสมัครนักเรียนใหม่ 2566
  การรับสมัครนักเรียนใหม่ 2566

 • ภาพหน้าเสาธง
  ภาพหน้าเสาธง

 • โรงเรียนสุจริต
  โรงเรียนสุจริต

 • ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • โรงเรียนคุณธรรม
  โรงเรียนคุณธรรม

 • รับนักเรียนใหม่2566
  รับนักเรียนใหม่2566

อักษรย่อ/สี/ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ตัวอักษรย่องโรงเรียน      ว.ป.
สีประจำโรงเรียน             ชมพู – ขาว
ต้นไม้ประจำโรงเรียน       ต้นพิกุล