• รับสมัครนักเรียนใหม่ 2566
  การรับสมัครนักเรียนใหม่ 2566

 • ภาพหน้าเสาธง
  ภาพหน้าเสาธง

 • โรงเรียนสุจริต
  โรงเรียนสุจริต

 • ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • โรงเรียนคุณธรรม
  โรงเรียนคุณธรรม

 • รับนักเรียนใหม่2566
  รับนักเรียนใหม่2566

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน
 

 
           โรงเรียนวชิรป่าซางมีตราเพชร เป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียน รูปเพชรเปล่งประกายมีรัศมี มีวงกลมสองวงล้อมรอบ  มีข้อความ  สิกขฺกาโม  ภวํ  โหติ  ผู้ใฝ่ในการศึกษา คือ  ผู้เจริญ  อยู่ระหว่างวงกลมทั้งสองด้านบนและล่างตามลำดับ ด้านล่างของรูปเพชรและวงกลมมีข้อความเป็นชื่อโรงเรียนวชิรป่าซาง อยู่บนริบบิ้น