• โรงเรียนวชิรป่าซาง
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • วชิรป่าซางเกรียงไกร
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • เทศกาลแขวนโคม
  เทศกาลแขวนโคมล้านดวงที่ลำพูน ปี 2566

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • รับนักเรียน 2567
  โรงเรียนวชิรป่าซางเปิดรับสมัครนักเรียน ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2567

ประกาศ รับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1, ม.4 ประจำปีการศึกษา 2567

โรงเรียนวชิรป่าซาง รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567
ฟรีค่าบำรุงการศึกษา 1/2567 ชั้นม.1 และ ม.4
กำหนดรับสมัคร
1. สมัครด้วยตนเอง : 11-15 มีนาคม 2567 ณ อาคารเพชรราชา โรงเรียนวชิรป่าซาง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
    สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในวันที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 08.30-12.00 น.
    ประกาศผลการสมัคร : 27 มีนาคม 2567
    รายงานตัว/มอบตัว :29 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 -16.30 น.
หลักฐานการสมัคร?https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t4e/1/16/2755.png" style="height:16px; width:16px" />
    1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนตนเอง บิดา และมารดา
    2. สำเนาทะเบียนบ้านตนเอง บิดา และมารดา
    3. หลักฐานการจบหลักสูตรหรือเทียบเท่า หรือ ใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่ากำลังศึกษาอยู่ ปีการศึกษา 2565 หรือเทียบเท่า
    4. รูปถ่ายขนาด 3 X 4 ซม. หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
ติดต่อสอบถาม
    1. โทร 053-555372 ในวันและเวลาราชการ
    2. Inbox Facebook: งานประชาสัมพันธ์ รร.วชิรป่าซาง
5 ก.พ. 67 | รับชม : 26 ครั้ง