• รับสมัครนักเรียนใหม่ 2566
  การรับสมัครนักเรียนใหม่ 2566

 • ภาพหน้าเสาธง
  ภาพหน้าเสาธง

 • โรงเรียนสุจริต
  โรงเรียนสุจริต

 • ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • โรงเรียนคุณธรรม
  โรงเรียนคุณธรรม

 • รับนักเรียนใหม่2566
  รับนักเรียนใหม่2566

ข้อมูลบุคลากร อัตราจ้าง

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 ว่าที่ร้อยตรีไกรสร แปงใจ ครูอัตราจ้าง
2 นายไชโย ธัมหมื่นยอง ครูอัตราจ้าง
3 นางสาวทัตพิชา มีสันติภาพ ครูอัตราจ้าง