• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลบุคลากร อัตราจ้าง

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 ว่าที่ร้อยตรีไกรสร แปงใจ ครูอัตราจ้าง
2 นายไชโย ธัมหมื่นยอง ครูอัตราจ้าง
3 นายณัฐวัฒน์ แก้วสัก ครูอัตราจ้าง