• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายเฉลิมชนม์ ดู่สอน
ตำแหน่งครู ชำนาญการ
 ชื่อ - นามสกุล :  นายเฉลิมชนม์ ดู่สอน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก : ครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์
ที่อยู่ : 78/2 ม.5 ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
Telephone : 0903304334
Email : [email protected]
กลุ่ม / แผนก : สาระคณิตศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์
 

เอกสาร / ผลงาน เผยแพร่

วันที่ รายการ ปีการศึกษา เอกสารประกอบ

เกียรติบัตร / รางวัล

วันที่ได้รับ รายการ ระดับ หน่วยงานที่มอบ ปีการศึกษา เอกสาร