• รับสมัครนักเรียนใหม่ 2566
  การรับสมัครนักเรียนใหม่ 2566

 • ภาพหน้าเสาธง
  ภาพหน้าเสาธง

 • โรงเรียนสุจริต
  โรงเรียนสุจริต

 • ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • โรงเรียนคุณธรรม
  โรงเรียนคุณธรรม

 • รับนักเรียนใหม่2566
  รับนักเรียนใหม่2566

ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายสรสิช เสาอ้าย
ตำแหน่งนักศึกษาฝึกสอน
 เบอรโทร : 0920061070
อีเมล์ : [email protected]
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 272 หมู่ที่ 12 อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110