• รับสมัครนักเรียนใหม่ 2566
  การรับสมัครนักเรียนใหม่ 2566

 • ภาพหน้าเสาธง
  ภาพหน้าเสาธง

 • โรงเรียนสุจริต
  โรงเรียนสุจริต

 • ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • โรงเรียนคุณธรรม
  โรงเรียนคุณธรรม

 • รับนักเรียนใหม่2566
  รับนักเรียนใหม่2566

ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายธนพล กันฑ์ธรรม
ตำแหน่งนักศึกษาฝึกสอน
 เบอร์โทรศัพท์ : 0870822040
อีเมล์ : [email protected]com
ที่อยู่ : บ้านหนองเงือก เลขที่  237 หมู่ 5 ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120