• รับสมัครนักเรียนใหม่ 2566
  การรับสมัครนักเรียนใหม่ 2566

 • ภาพหน้าเสาธง
  ภาพหน้าเสาธง

 • โรงเรียนสุจริต
  โรงเรียนสุจริต

 • ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • โรงเรียนคุณธรรม
  โรงเรียนคุณธรรม

 • รับนักเรียนใหม่2566
  รับนักเรียนใหม่2566

ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายอาทิตย์ จิตศรัทธาพุทธ
ตำแหน่งนักศึกษาฝึกสอน
 ชื่อ - นามสกุล : นายอาทิตย์ จิตศรัทธาพุทธ
ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน
หน้าที่หลัก : สอนรายวิชาสังคมศึกษา
ที่อยู่ : 111 หมู่ 8 ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51170
Telephone :0970539460
Email : [email protected]