• รับสมัครนักเรียนใหม่ 2566
  การรับสมัครนักเรียนใหม่ 2566

 • ภาพหน้าเสาธง
  ภาพหน้าเสาธง

 • โรงเรียนสุจริต
  โรงเรียนสุจริต

 • ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • โรงเรียนคุณธรรม
  โรงเรียนคุณธรรม

 • รับนักเรียนใหม่2566
  รับนักเรียนใหม่2566

ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวลภัสรดา ใจยะยอง
ตำแหน่งนักศึกษาฝึกสอน
 นางสาวลภัสรดา ใจยะยอง
ชื่อเล่น : ปาล์ม
ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์
หน้าที่หลัก : สอนรายวิชาสังคมศึกษา
ที่อยู่ : 248/2 ม.2 ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
ตอนนี้พักอยู่ : หอพักสุพัตตรา
เบอร์โทร : 0940048218
Email : [email protected]