• รับสมัครนักเรียนใหม่ 2566
  การรับสมัครนักเรียนใหม่ 2566

 • ภาพหน้าเสาธง
  ภาพหน้าเสาธง

 • โรงเรียนสุจริต
  โรงเรียนสุจริต

 • ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • โรงเรียนคุณธรรม
  โรงเรียนคุณธรรม

 • รับนักเรียนใหม่2566
  รับนักเรียนใหม่2566

ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายราเชนทร์ แซ่ตัน
ตำแหน่งนักศึกษาฝึกสอน
 ชื่อ - นามสกุล : นายราเชนทร์ แซ่ตัน
ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน
หน้าที่หลัก : สอนรายวิชาภาษาไทย
ที่อยู่ : 65 หมู่ 12 บ้านหนองสมณะใต้ ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 51120
Telephone : 0820760147
Email : [email protected]