• รับสมัครนักเรียนใหม่ 2566
  การรับสมัครนักเรียนใหม่ 2566

 • ภาพหน้าเสาธง
  ภาพหน้าเสาธง

 • โรงเรียนสุจริต
  โรงเรียนสุจริต

 • ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • โรงเรียนคุณธรรม
  โรงเรียนคุณธรรม

 • รับนักเรียนใหม่2566
  รับนักเรียนใหม่2566

ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวอัญชิตา จินาเดช
ตำแหน่งนักศึกษาฝึกสอน
 นางสาวอัญชิตา จินาเดช
ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน
หน้าที่หลัก : สอน
รายวิชา : ฟิสิกส์
ที่อยู่ : 207/1 หมู่ 7 ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 51130
Telephone : 0964610036
Email : [email protected]